SOCIALDEMOKRATERNA FYRBODAL

Läs mer Bli medlem

Skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos invånarna i Västra Götaland.

För Socialdemokraterna är det självklart att samhället ska ha demokratisk kontroll över välfärden och att våra skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos invånarna i Västra Götaland. När Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet tog över ledningen för Västra Götalandsregionen så var det en region med god ekonomi men med bristande styrning….

Läs mer

Ukrainas kamp är vår

Låt oss minnas den 30 november 1939, då Sovjetunionen anföll Finland utan varning. ”Finlands kamp är vår” var mantrat som enade svenskar att stödja sitt grannland mot övermakten. Svenskar sände inte bara militär utrustning utan även 8 000 frivilliga soldater deltog i striderna på Finlands sida. Ukrainas kamp är också vår kamp. Idag markerar vi…

Läs mer

För en socialdemokrati i tiden

Att det politiska landskapet ständigt förändras har vi som har varit med ett tag märkt tydligt. Att navigera sig i detta ibland komplexa landskap kräver en förnyelse av politiken utan att ge avkall på våra grundläggande värderingar. Jag kan med lite facit i handen konstatera att politiken under de senaste decennierna blivit mer och mer…

Läs mer

Vi behöver våra invandrare

Som stolt Socialdemokrat och medborgare i Sverige är det uppenbart för mig att invandrare spelar en avgörande roll i vårt samhälle och är en källa till både kulturell berikning och ekonomisk tillväxt. Det är dags att erkänna och uppskatta det ovärderliga bidraget som invandrare ger till vårt land. Genom att välkomna människor från olika bakgrunder…

Läs mer

Vi vill värna välfärden!

I Sverige har välfärden varit en hörnsten i samhällsbygget under många decennier

Fokus på vinstmaximering blir en allt vanligare företeelse genom utförsäljning av vårdinrättningar och friskolekoncerner. Det hotar själva kärnan i vår välfärd. Det är dags att återgå till grundprincipen att vården ska ges efter behov och inte baserat på plånbokens tjocklek. Då måste vi återinföra en demokratisk kontroll över vården med fokus på patienternas behov. Genom…

Läs mer

Jonathan Svensson om det ekonomiska läget

Ekonomiskt tufft för hushållen. Vad gör politiken?

Även det kommande året ser ut att bli tufft. De stora utmaningarna ligger i räntekostnader, hyreshöjningar i kombination med högre elpriser och höga matkostnader.  Enligt Handelskammarens[i] beräkning har en barnfamilj med två vuxna och två barn fått en ökning på 33 000 kronor de senaste åren. Höga levnadskostnader i knappa ekonomiska tider kan leda till ökad…

Läs mer

Fyrbodals höstmöte i Vänersborgs Folkets hus 

Det var 85 stycken ombud som slöt upp på höstmötet. Det allmänna och uppsluppna sorlet indikerade en positiv och entusiastisk stämning.

Som inbjuden gäst talade Eva Vikmång, som till vardags är facklig politisk ombudsman på partistyrelsens kansli, om vikten av facklig-politisk samverkan. Socialdemokratin måste tillbaka till rötterna där banden mellan den fackliga rörelsen och partiet var en självklarhet.  I den verksamhetsplanering som antogs vid höstmötet, beskrivs det fackligt politiska arbetet som existentiellt och högt prioriterat. Om vi följer det…

Läs mer

Västra Götalandsregionen ligger bra framme med fokus på regional utveckling.

Nöden är uppfinningarnas moder. Så med våra förutsättningar med stad och land, med fjäll och hav, med industri, handel och civilsamhälle så har vi alla förutsättningar att utveckla vår del av regionen.

Förra veckan var jag i Stockholm på ett möte ihop med Sveriges 21 regioner. Det är ett nätverk där regionerna kan samtala direkt med departementen gällande hållbar regional utveckling. Västra Götalandsregionen ligger bra framme med fokus på regional utveckling. Vi har en bra och strukturerad organisation som ger bra förutsättningar för regionen att växa. Men…

Läs mer

Det är vi tillsammans som ser till att kedjan hålls intakt!

Miljö- och klimatarbetet i regionen är oerhört viktigt. Alla verksamheter och projekt som får ekonomiskt stöd har ett hållbarhetsansvar. Men regionen kan inte göra arbetet själv. Ingen kan göra jobbet ensam!

I november 2022 skrev ett antal forskare på DN att de ansåg att regeringen M, Kd och L presenterade en budget som skulle innebära ett dråpslag mot miljön på bred front. Den presenterade budgeten innebar minskade anslag till klimat och miljö. De områden som framförallt drabbades var miljöövervakning, åtgärder för havs- och vattenmiljö, skydd av…

Läs mer

En månad har nu gått sedan vi välkomnade år 2023.  

Så det är början av året och det är början av mandatperioden. Det är vi politiska kalenderbitare som i vår tideräkning även räknar in mandatperioder i vår tideräkning och vi har precis påbörjat mandatperioden 2023-2026.

I regionens nämnder och styrelser har nu arbetet påbörjats i den Rödgröna ledningen. Vi har tagit fram en gemensam plattform som lyfter våra gemensamma frågor och prioriteringar. Men en borglig regering innebär stora utmaningar för Västra Götaland och regionens verksamheter. Vår socialdemokratiska regering var frikostig med statsbidrag, både generella och riktade. Det innebär att koncernen…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email