SOCIALDEMOKRATERNA FYRBODAL

Läs mer Bli medlem

Det är dags att sätta ramar och inriktning för verksamhetsåret 2025 med utblick mot 2026-2027.

Nu är sommaren här och den stora finalen för vårterminens stora och omfattande arbete är tvådagars budgetfullmäktige för Västra Götalandsregionen. Det är dags att sätta ramar och inriktning för verksamhetsåret 2025 med utblick mot 2026-2027. Den rödgröna budgeten lyfter den feministiska ledningen och har jämställdhet i fokus i alla beslut. Därför gör vi särskilda satsningar…

Läs mer

är Sverige går som tåget är Västsverige dess lokomotiv.

När Sverige går som tåget är Västsverige dess lokomotiv. Det sades för några år sedan. Men det är fortfarande så att just vi i Västsverige är den del av landet som visar den starkaste tillväxten. Vart femte industrijobb finns i Västsverige. Vi är särskilt starka inom fordonsindustrin och Life Science, men även inom tjänstesektorn växer…

Läs mer

Ett ödesval för jämställdheten och klimatet!

Valet till EU-parlamentet 9 juni är ett ödesval för jämställdheten! Då avgörs vilken väg EU ska följa i framtiden. Från onsdag 22 maj kan du förtidsrösta. Din röst behövs. Socialdemokraterna har haft en ledande roll i EU:s arbete för att öka jämställdheten och stoppa mäns våld mot kvinnor. Våra S-kvinnor i parlamentet har arbetat hårt…

Läs mer

Bara drygt hälften av unga svenskar upp till 30 år tänker rösta i EU-valet.

Bara drygt hälften av unga svenskar upp till 30 år tänker rösta i EU-valet. Det är lägre än EU-snittet där nästan två av tre tänker rösta. Samtidigt ser unga hur otryggheten ökar. Hur klimatförändringarna och konflikter hotar vår framtid. Därför är det en av våra viktigaste uppgifter att främja ungas upplevelse av att tillhöra det…

Läs mer

På vilket sätt kan energifrågan påverka jämställdheten i samhället?

När Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina insåg övriga Europa hur energiberoendet av Ryssland såg ut. Ryskt kol, ryska fartyg och ryska lastbilar stoppades när EU trappade upp sanktionerna mot Moskva. När dessutom 3 av 4 naturgasledningar Nord Stream som löper mellan Ryssland och Tyskland på botten av Östersjön sprängdes påverkades europeisk elmarknad ännu…

Läs mer

Public service är en viktig del av totalförsvaret

I måndags överlämnades förslag som visar hur samverkan för ett starkt public service har avfärdats av Tidöpartierna. Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Sverige är utsatt för påverkanskampanjer och desinformation från aktörer som hotar och undergräver Sveriges säkerhet. Public service-företagen har en särställning i totalförsvaret genom sitt sakliga, oberoende och breda…

Läs mer

Folkstyre i praktiken är ibland komplicerad!

Det är budget tider i regionen. Vi har arbetat med innehållet i budgetdokumntet sedan i början av året och haft uppe frågan på fullmäktigegruppen för principdiskussioner. Ända sedan jag som ersättare satt i fullmäktigegruppen i början av tjugohundratalet har frågan om budgetprocessens demokratiska förankring varit en återkommande fråga. Sedermera även i rollen som kanslichef grubblade…

Läs mer

Demokrati är som bra uppkoppling. Du saknar den inte förrän den är borta!

Val i USA, hela EU, Indien och många fler länder. 2024 är året då rekordmånga människor på planeten kan gå till valurnorna. Valresultaten kan också få stor betydelse för den alltmer brådskande klimatomställningen men även synen på demokrati. Valet till Europaparlamentet kan innebära mycket för EU:s utveckling. Just nu rapporteras det om att extremhögern går…

Läs mer

Det goda livet i Dalsland

Västra Götalandsregionen har under ett flertal år stöttat Dalslandskommunerna i deras utvecklingsarbete. Fram till nästa år genomförs projektet ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. Det är ett gemensamt arbete mellan Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det övergripande målet är att öka…

Läs mer

EU är viktig för vår och världens demokratier

EU är avgörande för både vår egen och den globala demokratins framtid. I dagens värld, där antalet diktaturer överstiger antalet demokratier, utgör EU en viktig bastion för demokratin. För närvarande räknas endast tio av EU:s medlemsländer som fullfjädrade liberala demokratier. Enligt studier från V-dem* är det de nordiska länderna som leder vägen som de mest…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email