SOCIALDEMOKRATERNA FYRBODAL

Läs mer Bli medlem

På vilket sätt kan energifrågan påverka jämställdheten i samhället?

När Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina insåg övriga Europa hur energiberoendet av Ryssland såg ut. Ryskt kol, ryska fartyg och ryska lastbilar stoppades när EU trappade upp sanktionerna mot Moskva. När dessutom 3 av 4 naturgasledningar Nord Stream som löper mellan Ryssland och Tyskland på botten av Östersjön sprängdes påverkades europeisk elmarknad ännu…

Läs mer

Public service är en viktig del av totalförsvaret

I måndags överlämnades förslag som visar hur samverkan för ett starkt public service har avfärdats av Tidöpartierna. Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Sverige är utsatt för påverkanskampanjer och desinformation från aktörer som hotar och undergräver Sveriges säkerhet. Public service-företagen har en särställning i totalförsvaret genom sitt sakliga, oberoende och breda…

Läs mer

Folkstyre i praktiken är ibland komplicerad!

Det är budget tider i regionen. Vi har arbetat med innehållet i budgetdokumntet sedan i början av året och haft uppe frågan på fullmäktigegruppen för principdiskussioner. Ända sedan jag som ersättare satt i fullmäktigegruppen i början av tjugohundratalet har frågan om budgetprocessens demokratiska förankring varit en återkommande fråga. Sedermera även i rollen som kanslichef grubblade…

Läs mer

Demokrati är som bra uppkoppling. Du saknar den inte förrän den är borta!

Val i USA, hela EU, Indien och många fler länder. 2024 är året då rekordmånga människor på planeten kan gå till valurnorna. Valresultaten kan också få stor betydelse för den alltmer brådskande klimatomställningen men även synen på demokrati. Valet till Europaparlamentet kan innebära mycket för EU:s utveckling. Just nu rapporteras det om att extremhögern går…

Läs mer

Det goda livet i Dalsland

Västra Götalandsregionen har under ett flertal år stöttat Dalslandskommunerna i deras utvecklingsarbete. Fram till nästa år genomförs projektet ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. Det är ett gemensamt arbete mellan Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det övergripande målet är att öka…

Läs mer

EU är viktig för vår och världens demokratier

EU är avgörande för både vår egen och den globala demokratins framtid. I dagens värld, där antalet diktaturer överstiger antalet demokratier, utgör EU en viktig bastion för demokratin. För närvarande räknas endast tio av EU:s medlemsländer som fullfjädrade liberala demokratier. Enligt studier från V-dem* är det de nordiska länderna som leder vägen som de mest…

Läs mer

Jag vet inte hur många museum det finns i Amsterdam

Jag vet inte hur många museum det finns i Amsterdam. När jag var där strax efter påsk så fanns en lista på internet som rankade de 100 bästa museum i staden. Det var så fantastiskt att göra en kulturresa till Amsterdam för att få se Van Gogh, Vermeer, diamantmuseum, Historiska museet, tulpanparken Keukenhof och mycket…

Läs mer

Din röst är viktig

Europa har den gångna tiden drabbats av flera olika kriser – migrationskris, pandemi, klimatförändringar och ett fullskaligt invasionskrig. USA går mot ett presidentval med ett möjligt resultat som ytterligare kan öka konfliktnivån. Europa står i ett avgörande skede av historien. I tider av kris och osäkerhet krävs ökad sammanhållning i Europa, för Sverige och det…

Läs mer

En av de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna är att bekämpa klimatförändringarna!

I det kommande EU-valet står vi inför avgörande val som kommer att påverka Europas framtid i grunden. I denna avgörande stund uppmanar jag er att rösta på Socialdemokraterna för ett starkare och mer rättvist Europa. Socialdemokraterna har visat sig vara förespråkare för progressiva politikområden som främjar social rättvisa, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Genom att…

Läs mer

Håll ögonen öppna och akta er för all slags girighet

I dessa Påsktider kom jag att tänka på ovanstående ord som jag fann i Lukas 12:15! Nej, jag kan inte beteckna mig som religiös på något sätt, men tyckte ändå att formuleringen säger mycket av det som händer i vår politiska tillvaro. När vi från Socialdemokraterna kritiserar marknadisering av välfärdsverksamheter bemöts vi ofta som om…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email