Riksdagsledamöter

Paula Holmqvist
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet

paula.holmqvist@riksdagen.se
072-538 32 17

Mats Wiking
Ledamot i Utbildningsutskottet och EU-nämnden, ersättare i Socialutskottet och Nordiska rådets svenska delegation

mats.wiking@riksdagen.se
072-467 61 96

Louise Thunström
Arbetande Ersättare Kulturutskottet

louise.thunstrom@riksdagen.sefacebook Twitter Email