är Sverige går som tåget är Västsverige dess lokomotiv.

När Sverige går som tåget är Västsverige dess lokomotiv. Det sades för några år sedan. Men det är fortfarande så att just vi i Västsverige är den del av landet som visar den starkaste tillväxten. Vart femte industrijobb finns i Västsverige. Vi är särskilt starka inom fordonsindustrin och Life Science, men även inom tjänstesektorn växer flera och nya företag här i Västsverige. Samarbetet mellan det offentliga och näringslivet fungerar mycket väl i Sverige och är ett föredöme i landet. Regionens långsiktiga satsningar under de senaste decennierna på att bygga upp starka strukturer för samverkan har också banat vägen för nya och växande små och medelstora företag. Sciencesparkerna i Göteborg, Trollhättan, Skövde och Borås är exempel på arenor där helt nya produkter och tjänster utvecklats. Här samarbetar akademi, näringsliv och offentliga för att skapa framtidens jobb- och tillväxtmöjligheter. Ingen annan region har så medvetet och politiskt satsat för att skapa liknande strukturer. Utvecklingen har också möjliggjorts tack vare medfinansiering från EU:s regionala och sociala fonder.

Men denna utveckling hotas alltmer när vi ser hur hanteringen av EU-fonderna mer och mer centraliseras. Detta skadar våra möjligheter att utifrån lokala och regionala behov stödja strategiska utvecklingsprojekt. Detta sker dessutom i ett läge där behovet av omställning är stort inom många sektorer. Denna omställning kräver också en strak arbetsmarknads- och omställningspolitik. Något som tyvärr lyser med sin frånvaro.

Arbetslösheten minskade visserligen under april i Västra Götaland, till 5,9% vilket är en minskning med drygt 1 000 personer jämfört med mars. Arbetslösheten i Västra Götaland är fortfarande lägre än Sverigegenomsnittet (6,6%), men även lägre än i Stockholm (6,5%) och Skåne (8,8%). Läget ser olika ut i olika kommuner.

SKR:s senaste befolkningsprognos visar att vi måste göra allt vi kan för att alla som kan arbeta ska arbeta. En nödvändighet för att underlätta kompetensförsörjningen inom olika sektorer. Därför behöver fortsätta arbeta med att få en bättre matchning på arbetsmarknaden. Därför är regeringens nedskärningar inom folkbildningen är förödande.

Sensmoralen av allt det sagda är att Sverige behöver en regering som sätter hållbar och jämlik politik på si agenda. Sverige behöver en socialdemokratisk regering som tror på varje människas möjligheter. En regering som sätter landets intresse före populistiska och kortsiktiga intressen. För att demonstrera detta är det stundande EU-valet en viktig värdemätare. Nu kavlar vi upp ärmarna och ser till att vi även blir starkare i EU.

Bijan Zainali
Regionråd

Louise Åsenfors
Regionrådsersättare

[instagram-feed]
facebook Twitter Email