Bara drygt hälften av unga svenskar upp till 30 år tänker rösta i EU-valet.

Bara drygt hälften av unga svenskar upp till 30 år tänker rösta i EU-valet. Det är lägre än EU-snittet där nästan två av tre tänker rösta. Samtidigt ser unga hur otryggheten ökar. Hur klimatförändringarna och konflikter hotar vår framtid. Därför är det en av våra viktigaste uppgifter att främja ungas upplevelse av att tillhöra det europeiska projektet och bygga en bro mellan EU och unga för att vinna tillit och öka deltagandet.

Klimatet var den absolut viktigaste frågan för ungdomar i nationella valet 2022. Den är fortfarande viktig men har kompletterats med säkerhetsläget. Det aktuella världsläget med krig och konflikter, med miljö och klimatkatastrofer måste mötas upp med en vilja att åstadkomma en förändring. Det duger inte med tomma löften, med prat om att detta fixas sedan eller att riva upp de ambitiösa klimatmålen från Parisavtalet.

Mer än hälften av alla unga har mått dåligt under minst en period i sitt liv och antalet unga med ängslan, oro eller ångest har fyrdubblats sedan 80-talet.  Unga svenskar toppar  dessutom  listan av att må sämst i hela Europa. Sverige och EU måste ta denna utveckling på allvar och utforma en politik som ger människor framtidstro.

EU måste därför jobba för att:

Säkerställa jämställdhet mellan alla kön och se till att det finns genusmedvetna tillvägagångssätt inom samtliga områden i en ung människas liv.

Uppnå bättre psykiskt välmående och få bort stigmatiseringen av psykisk ohälsa, för att främja social inkludering av alla unga.

Uppnå ett samhälle där alla unga är utbildade i och aktiva för miljön och har förmåga att göra skillnad i sina liv.

Louise Åsenfors
Kandidat till EU-parlamentet plats 25
Fyrbodal


Elliot Blixt
Ordförande SSU

Fyrbodal

[instagram-feed]
facebook Twitter Email