BÄTTRE GRÄNSSAMARBETE GER BÄTTRE TILLVÄX


Svinesundskommittén där både Västra Götalandsregionen och ett flertal kommuner i vårt distrikt är medlemmar var med på ett Gränsregionalt möte i Köpenhamn mellan 29 februari till 1 mars. Vi började med studiebesök på gränskommittén Greater Copenhagen som tidigare hette Öresundskommittén. Greater Copenhagen är den största gränskommittén av de 12 stycken som Sverige är med i. De arbetar med stora och avgörande frågor, inte minst arbetsmarknadsintegration.

Under mötet lyftes många olika utmaningar som stämde för de flesta gränskommittéerna. Det saknas sammanhållen infrastruktur över nationsgränserna. På EU-nivå prioriteras frågan för att klara av att binda ihop EU. Men de egna nationernas parlament har inte frågan lika högt upp på agendan. Europeiska rådet har en vision om att Norden ska bli världens mest hållbara region. Men det saknas för lite grönt riskkapital. Vem ska våga finansiera omställningen som initialt kanske inte kommer vara lönsam? Det lyftes att Sammanhållningspolitiken är i fara. Enligt en nyss publicerad SÄPO-rapport är Kina och USA är helt statsfinansierade gällande grön omställning. Hur möter Sverige och EU upp detta så att vi inte tappar fart och konkurrenskraft?

En annan fråga som lyftes på Gränsregionala mötet i Köpenhamn är att vi måste hitta ett sätt att utjämna skillnaderna mellan länderna. Svinesundskommittéen har sedan länge identifierat att göra gemensamma byggnormer eller att byggnormerna ska närma sig varandra är en fråga som skulle göra arbetet över gränserna enklare. Dessutom skulle ett gemensamt lärlingssystem underlätta arbetsmarknadsområdena. I Danmark gör de inga förändringar i skattepolitiken utan att först stämt av med de andra nordiska länderna. Det är ett förhållningssätt som även vi borde titta på nationellt.

Greater Copenhagen påtalade olika utmaningar som stämmer för de övriga gränskommittéerna. Men de mindre kommittéerna har svårt att driva gränshinderfrågorna. Där behöver vår samverkan bli större. Tillsammans blir vi starkare!

Louise Åsenfors
Regionrådsersättare
Fyrbodal

[instagram-feed]
facebook Twitter Email