Det är dags att sätta ramar och inriktning för verksamhetsåret 2025 med utblick mot 2026-2027.

Nu är sommaren här och den stora finalen för vårterminens stora och omfattande arbete är tvådagars budgetfullmäktige för Västra Götalandsregionen. Det är dags att sätta ramar och inriktning för verksamhetsåret 2025 med utblick mot 2026-2027.

Den rödgröna budgeten lyfter den feministiska ledningen och har jämställdhet i fokus i alla beslut. Därför gör vi särskilda satsningar på kvinnors vård. Med en målmedveten och samlad rödgrön ledning, präglad av alla människors lika värde, stark framtidstro och vägledd av demokratiska värderingar, är vi fast beslutna att leda Västra Götalandsregionen genom dessa utmanande tider. Tillsammans med medarbetare och invånare kommer vi att fortsätta arbetet med fokus på god vård, jämlikhet och hållbar utveckling. Alla delar hänger ihop och är beroende av varandra för att klara nuvarande och kommande utmaningar.

Den tanken att allt hänger ihop skiljer sig från moderaternas budget. De har lagt en mycket märklig budget som ger ett överskott på över 3 miljarder kronor. Detta i en tid då samhället stor inför stora utmaningar. I en hälso- och sjukvårdsbudget som är 1.4 mdr lägre än Rödgrön ledning vill Moderaterna ha riktade satsningar på kortade vårdköer, vårdval BUP samt en satsning på ambulans- och akutvård. För Miljö- och regionutvecklingsnämnden drar de bort -203,5 mnkr. För Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har de lagt ett effektiviseringskrav om -450 mnkr. Kulturnämnden minskad med -440 mnkr.

Vi i den rödgröna ledningen vill satsa på ett starkt samhälle och arbeta för en mer jämlik vård och att invånarna får vård efter behov. Det ojämlika samhället visar sig i människors hälsa. Vi måste stärka den gröna omställningen som skapar ett gott liv för varje människa på en välmående planet där det handlar om att säkra hälsan, jobben, en god miljö och en social trygghet i framtiden. Västra Götaland ska knytas samman med fler hållbara resor och en förbättrad tillgänglighet som en del i omställning till ett hållbart samhälle. Kulturpolitikens uppgift är att ge förutsättningar till en levande kultur med övergripande mål som kulturell jämlikhet och jämställdhet, ökad tillgänglighet och allas rätt och möjlighet att delta i och ta del av kultur.

Med detta avslutar vi vårens verksamhet och önskar er alla en fin sommar

Bijan Zainali och Louise Åsenfors

[instagram-feed]
facebook Twitter Email