Ett ödesval för jämställdheten och klimatet!

Valet till EU-parlamentet 9 juni är ett ödesval för jämställdheten! Då avgörs vilken väg EU ska följa i framtiden. Från onsdag 22 maj kan du förtidsrösta. Din röst behövs.

Socialdemokraterna har haft en ledande roll i EU:s arbete för att öka jämställdheten och stoppa mäns våld mot kvinnor. Våra S-kvinnor i parlamentet har arbetat hårt för att sprida den svenska sexköpslagen samt samtyckeslagen till Europa.

EU-valet är även ett ödesval för klimatet. Även här har Socialdemokraterna varit pådrivande för att EU ska axla ett större ansvar för att få länder att ställa om och minska utsläppen.

Men motståndet mot att fortsätta arbetet gällande jämställdhet och klimat är enormt. Våra politiska motståndare vill riva upp klimatlagarna och avsluta jämställdhetsarbetet.

Vi S-kvinnor vill:

  • Bilda en kriskommission i EU gällande mäns våld mot kvinnor
  • Sprida den svenska sexköpslagen för att stoppa människohandel
  • Skriva in aborträtten i EU:s rättighetsstadga.
  • Öka stödet till Ukraina för att få stopp på Rysslands krig
  • Arbeta för lika lön för likvärdigt arbete för att minska löneskillnaderna mellan könen.  
  • Arbeta för en ambitiös klimatpolitik med stränga utsläppskrav.
  • Arbeta för att alla länder i EU bedriver en aktiv jämställdhetspolitik för kvinnors rätt till arbete och egen försörjning.

Under den senaste mandatperioden har EU gjort stora framsteg vad gäller jämställdhet. Men det hotas nu av att högerextrema partier ser ut att gå fram i valet i juni.

Din röst behövs den 9 juni och vi hoppas du röstar på Socialdemokraterna. Vår kandidat i Fyrbodal till EU parlamentet är Louise Åsenfors #25.

Kryssa gärna Louise Åsenfors på din valsedel.

Du kan förtidsrösta från 22 maj till 8 juni.
Socialdemokraterna

[instagram-feed]
facebook Twitter Email