För en socialdemokrati i tiden

Att det politiska landskapet ständigt förändras har vi som har varit med ett tag märkt tydligt. Att navigera sig i detta ibland komplexa landskap kräver en förnyelse av politiken utan att ge avkall på våra grundläggande värderingar.

Jag kan med lite facit i handen konstatera att politiken under de senaste decennierna blivit mer och mer fragmentiserad. Sett ur ett socialdemokratiskt perspektiv har vi i strävan efter att fånga in allt fler väljargrupper försökt formulera en politik som känns igen i olika grupper. Den enda motiverade inledningen är jämställdhetspolitiken. En risk med fragmentiseringen har varit att vi från en universell politik har mer och mer gått över till att fokusera på subgrupper i väljarkåren. Detta riskerar skapa osäkerhet hos väljarna vilken grupp man egentligen tillhör, och om den politiken passar just den enskilde väljaren. En annan risk är att vi tappar ”normalväljaren” för att fånga in just de sista eller nya väljargrupperna.

För egen del konstaterar jag att partiet var som starkast när vi hade en generell idé om det starka samhället, och en universell politik som lyckades få acceptans hos breda väljargrupper.

Att formulera en politik för framtiden är en viktig uppgift för oss och för alla andra som kommer att engagera sig i partiet. Den politiken måste ha megastora öron och handfasta och verklighetsnära lösningar. En vaken systemkritik måste vara en del av den framtida politikutvecklingen.

Helt enkelt att utgå ifrån hur samhället idag är beskaffat och vilken politik som bäst kan möta dagens och morgondagens utmaningar. Kort och koncist en socialdemokrati i tiden!

Bijan Zainali

[instagram-feed]
facebook Twitter Email