Nu är det på riktigt!

Inför varje valrörelse brukar budskapet om att just det aktuella valet är ett ödesval ofta förekommande. Nu menar jag att EU-valet den 9 juni faktiskt är ett sådant val.  

I den svenska debatten är inte sällan de ekonomiska perspektiven dominerande. Vad betalar vi och vad ska vi få, är på många debattörernas läppar. Men det finns ett grundläggande perspektiv som ofta glöms bort i sammanhanget.  

EU, eller Europeiska gemenskaperna (EG) som det hette förr, grundades dels för att säkerställa fred och stabilitet dels för att värna de demokratiska värderingarna. Sedan dess har ju hänt mycket och det politiska landskapet i Europa är på väg att formas om dramatiskt. Pågående ryska aggressionen och aspirationerna om ökat livsrum känner vi ju igen från andra världskriget. Även inom unionen reses fler röster för en annan ordning. En mer hårdför och auktoritativ ordning som äventyrar rättsstatens principer och alla människors lika värde. Det kan tycka vara ”mjuka” värden. Den grundläggande frågan blir då vad blir kvar att slåss för om dessa värden urholkas. Det ekonomiska välståndet har ett värde när det kombineras med de grundläggande friheterna. Dessa ska inte bara säkras inom unionen utan också gentemot en rad auktoritära ordningar som växer sig allt starkare i världen.  

Därför är EU-valet ett ödesval som kan bestämma unionens och kontinentens framtida utveckling.  

Som regionpolitiker ser jag också hur viktigt det är vilka som bestämmer nere i Bryssel. Som bekant påverkas många beslut på lokal och regional nivå av de regleringar och lagar som EU stiftar.  

Låt oss göra ödesvalet den 9 juni till ett val där socialdemokratiska värderingar flyttar fram sina positioner.

Bijan Zainali

[instagram-feed]
facebook Twitter Email