Skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos invånarna i Västra Götaland.

För Socialdemokraterna är det självklart att samhället ska ha demokratisk kontroll över välfärden och att våra skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos invånarna i Västra Götaland.

När Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet tog över ledningen för Västra Götalandsregionen så var det en region med god ekonomi men med bristande styrning. Till skillnad från den socialdemokratiska regeringen vill den borgliga regeringen inte stötta regionernas utsatta ekonomiska läge. 19 av 21 regioner visar på stora underskott. Men det verkar inte bekymra den grönblå oppositionen i Västra Götalandsregionen. Tvärt om ser de möjligheten öppna sig för att skapa ännu större ekonomiska svårigheter och frånsäger sig möjlighet att kunna styra hälso- och sjukvården mot bättre fördelning och anpassad till behov.

På kommande regionfullmäktige föreslås inte mindre än 3 nya vårdval i regionen. Det handlar om ett differentierat vårdval för mindre vårdenheter med mindre omfattande vårduppdrag, vårdval inom barn- och Ungdomspsykiatrin samt att den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för att införa vårdval gynekologi i Västra Götaland. Under de 8 år som Grönblå ledning styrde Västra Götalandsregionen så infördes inte ett enda vårdval i vår region. Nu vill de införa tre! Trots att vi alla är otroligt medvetna om att vårdval är otroligt kostnadsgenererande och politiken tappar möjlighet att styra utbudet.

Socialdemokraterna vill bygga upp en ännu bättre sammanhållen hälso- och sjukvård med hög kvalitet som ges efter patientens behov. Vi ser i dagsläget inget utrymme för att nya verksamheter ska omfattas av vårdval.

Louise Åsenfors

[instagram-feed]
facebook Twitter Email