JAG FICK ETT MAIL!

"Jag fick ett mail där det stod: ”Hej! Jag läste i en insändare du skrev i höstas att Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen tar nu ett initiativ i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utreda hur klimakterievården kan förbättras till stöd för kvinnor som går in i menopaus. Jag undrar om den här utredningen har gjorts och vad den i så fall visat. Jag håller på att skriva en bok om klimakteriet som är tänkt att komma ut i vår. En del handlar om klimakterievården. Tack på förhand!/ Ulrika”

Det är alltid intressant att få mail från medborgare som vill veta mer om det arbetet som görs och vilka frågor vi driver. Klimakterievården är ojämlik idag. Dessutom har kvinnosjukdomar länge varit underprioriterade både i forskning och behandling. Därför hade jag en interpellation om just klimakterievården i Västra Götalandsregionen förra året i regionfullmäktige. Därför lämnade Håkan Linnarsson (S) in ett initiativärende till regionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse kort därpå. Därför har vi skrivit debattartiklar och drivit frågan på den socialdemokratiska partikongressen i november 2021.

Och våra olika initiativ har väckt uppmärksamhet hos kvinnor som upplever sig illa hanterade av sjukvården på grund av utebliven vård.

En kvinna berättade att hon i april ringt en vårdcentral för att få hjälp med sina klimakteriebesvär. Sköterskan skulle diskutera detta med teamet och återkoppla, men fortfarande efter 4 månader inte hört av sig. Sköterskan rekommenderade dock till en annan klinik i Trollhättan men där tog de inte emot några fler nybesök. Detsamma gällde en klinik i Göteborg. Hon kontaktade därför en privat vårdgivare i Stockholm och bokade ett videobesök. Kostnaden för ett videobesök är 1 950 kr. För en vård som du beskriver att vi redan har i Västra Götalandsregionen.

En annan kvinna berättade att hon fick diagnos utmattningssyndrom när hon beskrev sina symptom. Hon erbjöds sjukskrivning och antidepressiva tabletter när hon sökte för hjärndimma. Hon gick hem men kände att diagnosen inte kändes rätt. Hon blev då uppmärksammad på att klimakteriet har väldigt lika symtom som utmattning men ingen ställde följdfrågor på hjärndimman utan det var så lätt att bara konstatera utmattning. Idag kommer presidiet i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen diskutera stöd och sjukvård till kvinnor i klimakteriet. Jag hoppas verkligen att de kommer fram till att stödet stärks och att vi i alla fall får regionala riktlinjer för den vård som kvinnor ska kunna få.”

Louise Åsenfors,

Ersättare Regionstyrelsen #S2022#SiFyrbodal

[instagram-feed]
facebook Twitter Email