fbpx

Vi vann en seger!

Men det handlade endast om en delseger kopplat till lönesatsningar i Västra Götalandsregionen. Nu måste vi fortsätta lönesatsningar för andra grupper i regionen.

Den moderatledda regionledningen yrkade i regionfullmäktige att för 2022 avsätta 117 miljoner kr ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till övriga yrkesgrupper i sjukhusens dygnet-runt-vård. Det handlade om ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i…

Läs mer

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd

Vår gemensamma välfärd förutsätter att alla som kan arbeta också arbetar. Då ökar samhällets resurser och skatteintäkter. Då säkras också välfärdens finansiering. Rätten till arbete är, och har alltid varit, en ledstjärna för den socialdemokratiska politiken.

Socialdemokratins pragmatiska politik har alltid banat vägen för arbetstagare att med någorlunda bibehållen ekonomisk och social trygghet rusta sig för de nya jobben. Arbetslinjen är också en bärande del av Socialdemokraternas handlingsprogram inför valet i september, och den valbudget som vi är på väg att presentera för regionfullmäktige i juni. Att utmaningarna på arbetsmarknaden är…

Läs mer

Ett dokument läckte ut….

Läckt dokument från amerikanska Högsta Domstolen visar på att ett beslut kan komma som upphäver aborträtten i USA. Ett utkast till yttrande visar att en majoritet av Högsta domstolen i USA vill riva upp den epokgörande HD-domen från 1973 kallad ”Roe mot Wade”, som garanterar kvinnor i USA rätten att göra abort fram till den 24:e graviditetsveckan.

Att aborträtten är under lupp världen över har vi uppmärksammats på under de senaste åren. I 26 länder är abort helt förbjudet. I ytterligare 39 länder tillåts abort enbart när kvinnans liv är i fara. Aborträtten är hotad i många delstater i USA. I september 2021 införde Texas ett abortförbud som tydligt stred mot grundlagen….

Läs mer

Nu går vi med raska steg mot valdagen

Arbetarrörelsens dag är precis bakom oss. I år blev det fysiska sammankomster och manifestationer efter två år av pandemi och inställda aktiviteter. Det känns bra.

Årets förstamaj för min del kretsade kring våra övergripande prioriteringar om kontrollen över välfärden, om kampen mot den organiserade brottsligheten och arbetet med att bryta segregationen, och klimatomställning till gagn för både liv och hållbar ekonomisk utveckling. Även om dessa frågor är fokusfrågor så kommer man ändå inte undan det som är mest aktuellt, nämligen…

Läs mer

Vårdskador ökar i Västra Götalandsregionen. I stället för att stärka den egna verksamheten så fortsätter den grönblå ledningen att satsa på upphandlad vård.

Idag när regionstyrelsen träffas kommer vi notera informationen gällande en rapport om patientsäkerhet. Regionstyrelsen gav den regiondirektören i uppdrag 2010 att varje år upprätta en regional patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen. Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Inga vårdskador kan därför anses acceptabla och arbetet för en gemensam och stark patientsäkerhetskultur med målet att minska vårdskador behöver fortsatt prioriteras på alla nivåer.

Målet är att Västra Götalandsregionen ska ha en hög patientsäkerhet för att förhindra onödigt lidande för patienten. Det finns även en samhällsekonomisk vinst att undvika förlängda vård- och behandlingsinsatser när det inte är nödvändigt. Men i patientsäkerhetsberättelsen visas att flera av målen inte nås. Det handlar om bland annat om vårdrelaterade infektioner och trycksår. I…

Läs mer

Vi vill, vi vågar, vi kan!

"Pandemin känns avlägsen just nu. På många sätt känns 2020 och 2021 som dunkla och obegripliga år. År som förändrade mycket av de tidigare invanda mönstren. År av digitaliseringens ordentliga genombrott vad gäller distansmöten och distansutbildningar etcetera Men även år av väntan. Väntan på ett första besök eller att äntligen få sin behandling eller operation. De långa väntetiderna till vården som redan var långa innan pandemin blev ännu längre.

När vi innan pandemin kritiserade den styrande minoriteten för att sakna strategi för att korta vårdköerna uppenbarades kritiken under pandemin ännu tydligare, och riktigare. Skulle man våga sig på en analys av vad de långa köerna beror på kan man konstatera några enkla faktorer. En välfungerande sjukvård kräver en basfinansiering som skapar stabilitet och planeringsförutsättningar….

Läs mer

Vulvamottagningen måste permanentas

"I samband med att restriktionerna släppts efter två år av pandemi kan vi åter göra besök på regionens olika verksamheter och mottagningar. Vi socialdemokrater som sitter i Regionstyrelsen passade därför på att besöka Angereds närsjukhus och dess Vulvamottagning. Vulvamottagningen tar emot patienter som har problem orsakade av kvinnlig omskärelse. Det kan handla om fysiska besvär som till exempel svårigheter att kissa, smärta vid menstruation eller olika psykiska besvär. Där arbetar gynekolog, barnmorska och kurator som ett team för att kunna hjälpa sina patienter på bästa sätt med både fysiska och psykiska besvär.

Omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år världen över. Ingreppet görs oftast helt utan bedövning. Verktyget kan vara en smutsig kniv, ett gammalt rakblad eller en glasskärva. En del flickor dör. De flesta traumatiseras svårt och får men för livet. Med den nuvarande utvecklingen beräknas antalet flickor som könsstympas varje år ha stigit till 4,6…

Läs mer

Regionpolitiken kan bryta segregationen

"Som partimedlem och utrikes född har frågan om integration och segregation alltid varit en viktig fråga för mig. Ända sedan början av 1990-talet då jag skrev forskningsavhandlingar i ämnet till 2000-talets arbete på olika nivåer i den kommunala organisationen har frågan om hur nya svenskar ska hitta en plats i landet varit en återkommande omdebatterad fråga.

Många slutsatser som jag drog för trettio år sedan håller än idag. Integration förutsätter en ömsesidighet, både från majoritetssamhället men också, eller framför allt, av den invandrade. Efter snart fyrtio år i Sverige tycker jag mig dock se att denna ömsesidighet på många håll har blivit sämre och sämre, från båda hållen. Orsakerna går säkert…

Läs mer

Första maj i Fyrbodal

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag, som vi i år äntligen kan få fira tillsammans i våra kommuner! Här kommer löpande uppdatering ske kring demonstrationer, talare och tillställningar som sker i din kommun.

All information är med reservation för förändring. Bengtsfors & Dals-EdEKA miljörum, 14:00Sedvanligt förstamajtåg avgår från torget 13.45 med musikkåren i spetsen. På Eka miljörum bjuder vi på korv med bröd, musikunderhållning och tal. Talare: Per Eriksson, Oppositionsråd FärgelandaTorget, 14:00Tal, underhållning och aktiviteter för barn, fika kommer serveras. Talare: Jonathan Svensson, riksdagskandidat och ordförande SSU Fyrbodal…

Läs mer

Våra tre centrala prioriteringar inför valet den 11 september

"Efter drygt trettio år som politiskt aktiv i olika roller, och på olika nivåer, kan man då och då blicka bakåt för att fortsätta framåt.

Jag var med och såg den djupa ekonomiska krisen på 1990-talet, som innebar oerhörda konsekvenser för landet och människors vardag. Det tog år för att få upp näsan över vattenytan. I slutet av 1990-talet började man se ljuset i tunneln. Efter millennieskiftet tycktes allt var på rätt väg när finanskrisen 2008 slog ned som en…

Läs mer


facebook Twitter Email