Västra Götalandsregionen ligger bra framme med fokus på regional utveckling.

Nöden är uppfinningarnas moder. Så med våra förutsättningar med stad och land, med fjäll och hav, med industri, handel och civilsamhälle så har vi alla förutsättningar att utveckla vår del av regionen.

Förra veckan var jag i Stockholm på ett möte ihop med Sveriges 21 regioner. Det är ett nätverk där regionerna kan samtala direkt med departementen gällande hållbar regional utveckling. Västra Götalandsregionen ligger bra framme med fokus på regional utveckling. Vi har en bra och strukturerad organisation som ger bra förutsättningar för regionen att växa. Men…

Läs mer

Det är vi tillsammans som ser till att kedjan hålls intakt!

Miljö- och klimatarbetet i regionen är oerhört viktigt. Alla verksamheter och projekt som får ekonomiskt stöd har ett hållbarhetsansvar. Men regionen kan inte göra arbetet själv. Ingen kan göra jobbet ensam!

I november 2022 skrev ett antal forskare på DN att de ansåg att regeringen M, Kd och L presenterade en budget som skulle innebära ett dråpslag mot miljön på bred front. Den presenterade budgeten innebar minskade anslag till klimat och miljö. De områden som framförallt drabbades var miljöövervakning, åtgärder för havs- och vattenmiljö, skydd av…

Läs mer

En månad har nu gått sedan vi välkomnade år 2023.  

Så det är början av året och det är början av mandatperioden. Det är vi politiska kalenderbitare som i vår tideräkning även räknar in mandatperioder i vår tideräkning och vi har precis påbörjat mandatperioden 2023-2026.

I regionens nämnder och styrelser har nu arbetet påbörjats i den Rödgröna ledningen. Vi har tagit fram en gemensam plattform som lyfter våra gemensamma frågor och prioriteringar. Men en borglig regering innebär stora utmaningar för Västra Götaland och regionens verksamheter. Vår socialdemokratiska regering var frikostig med statsbidrag, både generella och riktade. Det innebär att koncernen…

Läs mer
Här kommer en liten rapport över vad våra riksdagsledamöter har sysslat med under veckan som har gått.

🌹Aktuellt från Riksdagen🌹 Mats Wiking:Denna veckan startade med att Mats deltog i Nordiska rådets möte i Stockholm.Utbildningsutskottet fick under veckan besök av rymdstyrelsen , LO, Mats deltog också i möten om infrastruktur och kompetensförsörjning. Mats och S-gruppen i Utbildningsutskottet avslutade veckan med studiebesök i Trollhättan på Högskolan och GKN.Paula Holmqvist:På tisdagen var det förutom att…

Läs mer

Kollektivtrafikens utmaningar

Att pandemin påverkade hela samhället under 2019–2021 är väl de flesta överens om. Inom kollektivtrafiken kunde vi notera en ständigt ökande andel kollektiva resor fram till pandemin, och vi var på god väg att nå målsättningen att tredubbla andelen hållbara resor.

Under pandemin sjönk dock kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med bilen från ca 33% till 21%. En utveckling som vändas om vi ska kunna uppfylla både klimatmålen och minska trängseln i våra större städer. Grunden för styrningen av kollektivtrafiken i Västra Götaland läggs i det så kallade Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet lyfter tre viktiga områden, nämligen en kollektivtrafik med…

Läs mer

Aktuellt från Riksdagen

Från och med denna veckan kommer vi tre riksdagsledamöter varje fredag skriva några rader om hur riksdagsveckan varit och vad vi gjort.

Denna veckan startade riksdagen upp igen efter juluppehållet. Det var roligt att ses igen och vi ser verkligen fram emot en vår med mycket arbete. Louise inledde veckan med en interpellationsdebatt med kulturministern om fri entré på statliga museer, en lyckad reform som regeringen och Sverigedemokraterna  tagit bort i årets budget. Paula fick ta emot…

Läs mer

Mer fokus på hållbarhet

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Regionens arbete med hållbarhetsfrågor kommer att få en extra skjuts i och med den nya politiska organisationen där ett hållbarhetsutskott under regionstyrelsen kommer att fokusera på regionen interna miljö- och sociala hållbarhetsfrågor.

Arbetet ska vara en integrerad del i samtliga nämnder och styrelsers planering av verksamheten. Att ständigt arbeta med de tre dimensionerna av hållbarhet, dvs. det ekologiska, sociala och ekonomiska, är ett viktigt sätt att skapa en balans, som inte bara gynnar den egna organisationen utan också skapar värde för samhället. Västra Götalandsregionen har länge varit…

Läs mer

INGA BARN SKA BEHÖVA UPPLEVA VÅLD UNDER SIN UPPVÄXT!

Inga barn ska behöva uppleva våld under sin uppväxt. Hur ska vi i Västra Götalandsregionen kunna arbeta för att stötta och stödja en barndom fri från våld? Jag fick ett mail med inbjudan från Rädda barnen: ”Vi mejlar dig som vice-ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter och vill bjuda in dig till ett samtal om våldsutsatta barns situation. Du är hemskt välkommen till ett runda bord-samtal om våldsutsatta barns situation i Göteborg och regionen”.

Samtalet är denna vecka och jag har försökt sätta mig in i frågorna. Hur kan vi som region bidra till en bättre uppväxt för våra barn. Hur kan vi arbeta för att ge barn en uppväxt fri från våld? Vi vet att nu i juletid är det många barn som upplever våld i sin närmiljö…

Läs mer

Att skapa värde för invånarna är vår främsta uppgift

I mitt förra inlägg poängterade jag att ”de socialdemokratiska grundidéerna om ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle byggt på demokratiska grundvärderingar måste ständigt översättas till de omständigheter som råder i vår omvärld. För att möta utmaningarna krävs en återgång till det som är kännetecknande för den svenska demokratiska och parlamentariska traditionen. En tradition som bygger…

Läs mer

Medarbetare med rätt kompetenser behövs i alla delar av regionens verksamheter!

Förra veckan överraskades jag med informationen om att ett initiativ som jag tog för några år sedan nu blir verklighet. Det är sällan som vi i politiken ser tydliga resultat av vårt arbete. Därför blir det än roligare när det verkligen händer!

Jag har under mandatperioden suttit i Servicenämnden som vice ordförande. Verksamheten omfattar olika verksamheter så som patientmåltider, lokalvård, materialförsörjning till vården, konferensverksamhet, hjälpmedel, löneservice och mycket mer. En fråga som vi arbetat mycket med är uppgiftsväxling. När vården har svårt att hitta nya medarbetare så har vi arbetat för att servicemedarbetare ska kunna ta över…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email