En månad har nu gått sedan vi välkomnade år 2023.  

Så det är början av året och det är början av mandatperioden. Det är vi politiska kalenderbitare som i vår tideräkning även räknar in mandatperioder i vår tideräkning och vi har precis påbörjat mandatperioden 2023-2026.

I regionens nämnder och styrelser har nu arbetet påbörjats i den Rödgröna ledningen. Vi har tagit fram en gemensam plattform som lyfter våra gemensamma frågor och prioriteringar. Men en borglig regering innebär stora utmaningar för Västra Götaland och regionens verksamheter. Vår socialdemokratiska regering var frikostig med statsbidrag, både generella och riktade. Det innebär att koncernen VGR för 2022 lämnar ett överskott på 1 591 mnkr. Om nuvarande regering kommer vara lika frikostiga med sina statsbidrag är väl tveksamt. Ekonomin för 2023 ser trots allt ganska okej ut. Vi får högre skatteintäkter än tidigare prognoser vilket stärker det ekonomiska läget då pensionskostnaderna ökar. Men för 2024 är det ekonomiska läget tuffare för då skatteintäkterna inte ökar medan pensionskostnaderna ökningar fortfarande ligger kvar. Befolkningsutvecklingen är fortfarande positiv i Fyrbodal. Vi ökade med 5% förra året. Antal arbetstillfällen ökade dock bara med 4% vilket innebär en minskad tillgång på arbetstillfällen i förhållande till befolkningsökningen.  

Den stora och övergripande frågan just nu är hur vi ska klara elektrifieringen. 70% av den el som vi konsumerar i Västra Götaland produceras utanför regionen. Idag har norra Sverige en överproduktion och kan därför överföra el söderut. Men om alla planer på ny industri genomförs i norra Sverige så måste elproduktionen öka i södra. I nuläget finns stora utmaningar för framför allt elproduktion och elnät och utan stor utveckling inom dessa två områden de kommande åren riskerar industrins positiva omställning att stanna upp och resultera i både långsammare minskningstakt för klimatutsläpp och förlust av kvalificerade arbetstillfällen. Därför har nu Västra Götaland nu tillsammans med region Västerbotten inlett ett samarbete som heter Sweden Battery Regions. I detta samarbete ska vi arbeta för en snabbare elutbyggnad, kompetensförsörjning och hållbar råvaruutbyggnad. Ett starkt fokus kommer ligga på vindkraftsutbyggnad. Där har vi i Fyrbodal ett stort ansvar. Vi bör alla titta på lämpliga platser där vindkraft placeras. Genom det stärker vi Västra Götaland som arbetsmarknadsregion. Men vi säkrar också vår territoriella del med arbetstillfällen och kompetensförsörjning.  

Louise Åsenfors,
Ersättare Regionstyrelsen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email