Medarbetare med rätt kompetenser behövs i alla delar av regionens verksamheter!

Förra veckan överraskades jag med informationen om att ett initiativ som jag tog för några år sedan nu blir verklighet. Det är sällan som vi i politiken ser tydliga resultat av vårt arbete. Därför blir det än roligare när det verkligen händer!

Jag har under mandatperioden suttit i Servicenämnden som vice ordförande. Verksamheten omfattar olika verksamheter så som patientmåltider, lokalvård, materialförsörjning till vården, konferensverksamhet, hjälpmedel, löneservice och mycket mer. En fråga som vi arbetat mycket med är uppgiftsväxling. När vården har svårt att hitta nya medarbetare så har vi arbetat för att servicemedarbetare ska kunna ta över de uppgifter som inte är vårdbehandlande. Det kan handla om måltidsservering, patienttransporter, materialhantering på avdelningarna, slutstädning på operation och så vidare. Det har av olika anledningar varit svårt att få till det bland annat av kostnadsskäl. För vem ska stå för kostnaden. Men under pandemin gick regionen in med extra pengar för att lösa dessa knutar och för att ge vårdpersonalen avlastning. Det som kom att kallas Vårdnära service och regionservice anställde 128 personer att arbeta inom det området.

Men utbildade servicemedarbetare finns inte att tillgå i överflöd. Därför behövs samverkan mellan kommun och region för att hitta personer att anställa och erbjuda dem en relevant utbildning. Därför grabbade jag tag i en tjänsteperson på Regionservice och drog med honom till Uddevalla vuxenutbildning för ett möte med rektor och programansvarig. Där informerade regionen om behovet av kompetensförsörjning för Regionservice. Därefter berättade Uddevalla vuxenutbildning om vad de kunde erbjuda. Därefter har jag inget hört utan initiativet föll i glömska.

Men i slutet av förra veckan fick jag mail från tjänstepersonen på Regionservice där han informerade om utbildningen som ska starta i januari:

”Här kommer faktablad på Louise-utbildningen! 😊 Jätteroligt att det kommer igång och att vi förhoppningsvis kan få till detta på fler orter i VGR!”

Jag hoppas verkligen att detta blir en bra utbildning som får bred uppslutning. Och även om den heta något annat så är det ändå roligt att kunnat vara med och starta upp något nytt.

Louise Åsenfors
Ersättare Regionstyrelsen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email