Att skapa värde för invånarna är vår främsta uppgift

I mitt förra inlägg poängterade jag att ”de socialdemokratiska grundidéerna om ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle byggt på demokratiska grundvärderingar måste ständigt översättas till de omständigheter som råder i vår omvärld. För att möta utmaningarna krävs en återgång till det som är kännetecknande för den svenska demokratiska och parlamentariska traditionen. En tradition som bygger på samförstånd och som innebär att partier i avgörande stunder sätter landets intressen i främsta rummet.”

I fredags höll regionutvecklingsnämnden sitt sista sammanträde. Jag kan konstatera att när vi summerar den gångna mandatperioden så har ett konstruktivt förhållningssätt i opposition inneburit att vi lyckats få gehör för en rad viktiga frågor för Fyrbodal. Allt ifrån fortsatt verksamhet för DVVJ (Dal–Västra Värmlands Järnväg), satsningar på Dalslands kanal och en särskild analys av det s.k. ”Goda livet i Dalsland” med åtföljande satsningar på 45 mnkr, starten av Camous Dalsland, en gränsstrategi för samarbetet med norska Fylkeskommune och bildandet av Politiskt Forum Skagerrak, satsningar på egna och rörelsedrivna folkhögskolor, fokusering kring insatser för utrikesfödda(framför allt kvinnor) på väg till arbetsmarknaden och därmed ökad inkludering, satsning för att komma till rätta med plast och skräp i havet, utbildningssatsningar på tillverkningspersonal inom industrin, utvecklat samarbete inom STRING för att driva på järnvägsförbindelsen mellan Oslo ner till Hamburg och satsningar på Innovatum och Högskolan Väst kring nya tillverkningsmetoder, och mycket, mycket annat. Vad alla dessa satsningar visar är att man även i opposition kan åstadkomma en hel del, om man väljer samförståndets väg. Visst, politik bygger ibland på att tydliggöra konfliktlinjerna, men om det bara stannar där blir de faktiska påverkansmöjligheterna begränsade. Vårt samarbete med Centerpartier och Liberalerna i nämnden har skapat värde för människor och näringar, och det är det som är det centrala.

Nu när vi under kommande mandatperiod har fått förtroendet att leda regionen är fortsatt brett samarbete över partigränserna den väg som kommer att skapa ännu större värden för invånarna och näringar i en turbulent tid som kräver ansvarstagande och eftertanke.

När jag framöver kommer att få bära ansvaret att leda styrelsen för Västtrafik är min intention att fortsätta på den inslagna vägen. Detta kräver förstås en ömsesidighet som jag kommer att arbeta hårt för att åstadkomma. För oss som bär västragötalänningars förtroende måste detta vara en vägledande stjärna.

Bijan Zainali
Regionråd

[instagram-feed]
facebook Twitter Email