INGA BARN SKA BEHÖVA UPPLEVA VÅLD UNDER SIN UPPVÄXT!

Inga barn ska behöva uppleva våld under sin uppväxt. Hur ska vi i Västra Götalandsregionen kunna arbeta för att stötta och stödja en barndom fri från våld? Jag fick ett mail med inbjudan från Rädda barnen: ”Vi mejlar dig som vice-ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter och vill bjuda in dig till ett samtal om våldsutsatta barns situation. Du är hemskt välkommen till ett runda bord-samtal om våldsutsatta barns situation i Göteborg och regionen”.

Samtalet är denna vecka och jag har försökt sätta mig in i frågorna. Hur kan vi som region bidra till en bättre uppväxt för våra barn. Hur kan vi arbeta för att ge barn en uppväxt fri från våld? Vi vet att nu i juletid är det många barn som upplever våld i sin närmiljö i samband med alkohol vid julmiddagar. Alla barn har rätt till en trygg och mysig jul, utan att behöva oroa sig för vuxna som dricker. Men allt för många barn och unga räknar ner till jul med en klump i magen. Femton procent av alla barn påverkas negativt av att en förälder dricker för mycket alkohol och julhelgen kan vara extra jobbig för den som har det tufft hemma.

Men vi lever i en tuff tid där ekonomin blivit svårare att klara för många familjer. Det drabbar barnen och skapar en ångest hos dem som inte kan lösa utmaningarna. Barn påverkas när någon som står dem nära har allvarliga svårigheter.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Det innebär att konventionen har fått en starkare juridisk ställning och har samma status som andra svenska lagar. Barnkonventionens fyra grundprinciperna fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i sina 54 artiklar. Det handlar om lika värde, barnens bästa, psykisk och fysisk hälsa samt rätt till att uttrycka sina åsikter. Men hur hanteras situationer när barn blir drabbad i andra hand?

Den 1 juli år 2021 infördes ny lag om barnfridsbrott som gör det straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation.

Vid runda bordssamtalet kommer flera olika personer mötas för att diskutera främst två frågor:

• Garantera att barn aldrig tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder mot sin vilja.

• Ge barn tillgång till bedömning, stöd och behandling för att hantera upplevelser av våld.

Det kommer bli ett svårt samtal om att förhindra tuffa situationer för våra barn. Men det är så otroligt viktigt att belysa det och prata om det för att få ett medvetande kring utsattheten. Inga barn ska behöva uppleva hot om våld eller våld under sin uppväxt. Där har vi som offentlig organisation en stor uppgift!

Louise Åsenfors,
Ersättare Regionstyrelsen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email