Västra Götalandsregionen ligger bra framme med fokus på regional utveckling.

Nöden är uppfinningarnas moder. Så med våra förutsättningar med stad och land, med fjäll och hav, med industri, handel och civilsamhälle så har vi alla förutsättningar att utveckla vår del av regionen.

Förra veckan var jag i Stockholm på ett möte ihop med Sveriges 21 regioner. Det är ett nätverk där regionerna kan samtala direkt med departementen gällande hållbar regional utveckling. Västra Götalandsregionen ligger bra framme med fokus på regional utveckling. Vi har en bra och strukturerad organisation som ger bra förutsättningar för regionen att växa. Men plockar vi ner nivån till vår delregion så ser jag att från Fyrbodal skulle vi tjäna på att bli än bättre på att samordna oss för att få större utdelning. Vi har ett tufft läge om samhället går in i en lågkonjunktur. Trollhättan hade i slutet av oktober 2022 den högsta andelen arbetslösa 16–64 år i vår region (9,2%), följt av Åmål (9,0%) och Mellerud (8,1%).

Alldeles snart släpper Västra Götalandsregionen en rapport om arbetsmarknadsregioner och möjlighet till pendling. Där framkommer det att i Skaraborg och Fyrbodal är andelen som reser med kollektivtrafik mycket låg. Andelen som säger att kollektivtrafik inte är ett rimligt val är också betydligt högre i dessa delar av Västra Götaland.

På en yta som sträcker sig mer än 30 mil från norr till söder och 20 mil från Västerhavet till Vättern finns därmed var femte svensk invånare och vart femte svenskt jobb. Västsverige innehåller storstadsregionen Göteborg, fyra regionala centra med högskolor och regionsjukhus (Borås, Halmstad, Skövde och Trollhättan) några av Sveriges mest utpräglade landsbygds- och jordbruksområden på Västgöta- och Dalboslätterna, Vänern och Vättern som är EU:s största respektive tredje största sjöar, mer glest befolkade mindre kommuner, gräns och gränshandel mot Norge och inte minst en mycket attraktiv kuststräcka.

Nöden är uppfinningarnas moder. Så med våra förutsättningar med stad och land, med fjäll och hav, med industri, handel och civilsamhälle så har vi alla förutsättningar att utveckla vår del av regionen.

Louise Åsenfors
Regionrådsersättare (S)
Fyrbodal

[instagram-feed]
facebook Twitter Email