Det är vi tillsammans som ser till att kedjan hålls intakt!

Miljö- och klimatarbetet i regionen är oerhört viktigt. Alla verksamheter och projekt som får ekonomiskt stöd har ett hållbarhetsansvar. Men regionen kan inte göra arbetet själv. Ingen kan göra jobbet ensam!

I november 2022 skrev ett antal forskare på DN att de ansåg att regeringen M, Kd och L presenterade en budget som skulle innebära ett dråpslag mot miljön på bred front. Den presenterade budgeten innebar minskade anslag till klimat och miljö. De områden som framförallt drabbades var miljöövervakning, åtgärder för havs- och vattenmiljö, skydd av värdefull natur.

Tidöavtalet står det förvisso att “Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös” men det återspeglades inte i budgeten. För att nå klimatmålen måste Sveriges utsläpp av växthusgaser minska snabbt, men det saknas åtgärder för att åstadkomma snabba utsläppsminskningar. Regeringens åtgärder tenderar dessutom att öka utsläppen på kort sikt genom bland annat sänkta drivmedelspriser och ta bort reduktionsplikten.

Vi har nu haft två möten med den nya nämnden Miljö- och regionutvecklingsnämnden. Det var många som oroade sig för att miljö- och klimatfrågan skulle hamna i bakgrunden då miljönämnden upphörde som egen nämnd och gick samman med regionutvecklingsnämnden. Men hittills har det snarare varit så att varje gång vi rör i en fråga, verksamhet eller projektstöd så har det ett klimat- och miljöfokus. Dessutom kommer vi lyfta in det som ett moment i internkontrollplanen för att tillse att inte nämnden tappar bort dessa frågor. VGR har dessutom skapat ett Hållbarhetsutskott som ska lyfta ekologisk och social hållbarhet enligt hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Västra Götalandsregionen är kommunernas region och vill gärna samordna och medverka till ett starkare miljöfokus i kommunerna. Jag har suttit på många möten den senaste tiden som lyfter frågan om hur vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle. I Västra Götaland importerar vi 70% av den energi som vi förbrukar. Vi producerar endast 30%! För att klara jobben, ekonomin, utvecklingen så måste elproduktionen öka i i vårt län. Från nationellt håll kommer rådet att satsa på vindkraft, både på land och havsbaserat. En skulle ju kunna tro att detta ligger i varje persons intresse att gör allt vi har i vår makt att skapa ett mer hållbart samhälle.

Men icke.

I Uddevalla kommer tre ärenden lyftas på kommande KS av den nya majoriteten. Dels ska Uddevalla kommun utträda ur Fair Trade. Det anses inte längre relevant att bidra till goda arbetsförhållanden i världen. Uddevalla föreslås inte heller längre främja ekologisk livsmedelsproduktion. Som tredje åtgärd ska även resepolicyn revideras så att egen bil är likställd med buss och tåg, samt att flygresor åter blir oifrågasatt.

Ingen kedja är starkare än den svagaste länk. Miljö- och klimatarbetet i regionen är oerhört viktigt. Alla verksamheter och projekt som får ekonomiskt stöd har ett hållbarhetsansvar. Men regionen kan inte göra arbetet själv. Ingen kan göra jobbet ensam! Det är vi tillsammans som ser till att kedjan hålls intakt!

Louise Åsenfors
Regionrådsersättare (S)
Fyrbodal

[instagram-feed]
facebook Twitter Email