Vulvamottagningen måste permanentas

"I samband med att restriktionerna släppts efter två år av pandemi kan vi åter göra besök på regionens olika verksamheter och mottagningar. Vi socialdemokrater som sitter i Regionstyrelsen passade därför på att besöka Angereds närsjukhus och dess Vulvamottagning. Vulvamottagningen tar emot patienter som har problem orsakade av kvinnlig omskärelse. Det kan handla om fysiska besvär som till exempel svårigheter att kissa, smärta vid menstruation eller olika psykiska besvär. Där arbetar gynekolog, barnmorska och kurator som ett team för att kunna hjälpa sina patienter på bästa sätt med både fysiska och psykiska besvär.

Omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år världen över. Ingreppet görs oftast helt utan bedövning. Verktyget kan vara en smutsig kniv, ett gammalt rakblad eller en glasskärva. En del flickor dör. De flesta traumatiseras svårt och får men för livet. Med den nuvarande utvecklingen beräknas antalet flickor som könsstympas varje år ha stigit till 4,6 miljoner år 2030.

Fastän kvinnlig könsstympning är vanligast i Afrika och delar av Mellanöstern, så har sedvänjan ökat även i Europa, Nordamerika och Australien. En växande trend är att allt fler flickor blir könsstympade inom sjukvården, trots att de flesta läkarorganisationerna fördömer det. Det motiveras ofta med att kvinnan då slipper dålig och amatörmässig behandling. Idag har en av fyra kvinnor som genomgått ingreppet blivit stympade av sjukvårdspersonal. Siffran är dubbel så hög bland unga (34 %) än bland äldre kvinnor (16 %). Trots att ingreppet genomförs av sjukvårdspersonal medför det stora risker och är en kränkning av flickor och kvinnors rättigheter.

Sedan 2017 gäller därför en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige – den som utför ingreppet riskerar nu mellan två och sex års fängelse. Om brottet bedöms som grovt riskerar förövaren mellan fem och tio års fängelse. Även förberedelser och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart.

Vulvamottagningen i Västra Götalandsregionen gör ett enormt viktigt arbete och det finns stort behov av att de även skulle kunna bli ett resurscenter för övriga regionen. Men även som kompetensförsörjare för barnomsorg och skola. Men idag har Vulvamottagningen svårt att sprida sitt arbete eftersom de endast har budget ett år i taget. De vet inte om de får finnas kvar nästa år. Detta är en viktig fråga och jag kommer driva på för att deras verksamhet blir permanentad.”

Louise Åsenfors (S)
Ersättare regionstyrelsen
Vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter

[instagram-feed]
facebook Twitter Email