Den demokratiska kontrollen över välfärden behöver stärkas!

”Vid det här laget har det väl inte undgått någon att upphandlingen av närsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad inte gav något anbud. Inte ens efter att den moderatstyrda ledningen reviderade upphandlingsunderlaget i hopp om att få någon att intressera sig för fortsatt vård utbud i dessa upptagningsområden. Redan i februari ville vi inleda dialog med NU-sjukvården om ett återtagande av verksamheten i offentlig regi men den styrande ledningen valde ändå att göra ett försök till. Oavsett vad man anser om den senfärdiga hanteringen så visar processen att marknaden aldrig kan, och kommer att bli, garanten för en jämlik vård i hela regionen. Vad som har hänt bekräftar också att den demokratiska kontrollen över välfärden måste stärkas. Vi måste återskapa en ordning där geografisk belägenhet, gleshet, befolkningsstruktur, behov, hälsoläge och andra omvärldsfaktorer ska kunna påverka hur vården ska bedrivas och med vilken kostnad. De som älskar marknadens termer vet att grunden för en effektiv process är utjämning. Översatt till vård-verksamheten kan det betyda att vissa verksamheten kan och bör kosta mer på grund av ovannämnda faktorer, medan andra får kosta mindre av samma skäl. Standardiserade marknadsersättningar skapar onödiga låsningar i beslutsprocessen vilka innebär att makten flyttas från de demokratiska organen till administrationen och marknadsaktörerna. Ju längre denna pågående marknadisering av vården pågår desto tydligare blir dessa låsningar. Patienter ska få välja vårdgivare, men vårdgivare ska inte få välja vilka patienter man vill ta emot, och var. Dags att göra något åt det. Vi vill, vågar och kan om vi får väljarnas starkare förtroende. För vi vet att regionen kan bättre!”

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd

[instagram-feed]
facebook Twitter Email