Ett dokument läckte ut….

Läckt dokument från amerikanska Högsta Domstolen visar på att ett beslut kan komma som upphäver aborträtten i USA. Ett utkast till yttrande visar att en majoritet av Högsta domstolen i USA vill riva upp den epokgörande HD-domen från 1973 kallad ”Roe mot Wade”, som garanterar kvinnor i USA rätten att göra abort fram till den 24:e graviditetsveckan.

Att aborträtten är under lupp världen över har vi uppmärksammats på under de senaste åren. I 26 länder är abort helt förbjudet. I ytterligare 39 länder tillåts abort enbart när kvinnans liv är i fara. Aborträtten är hotad i många delstater i USA. I september 2021 införde Texas ett abortförbud som tydligt stred mot grundlagen. Men ändå valde HD att inte stoppa den. I nästan hela Mellanöstern och Nordafrika Aborträtten är starkt begränsad. Alla länder tillåter abort om kvinnans liv är i fara men få länder tillåter abort om kvinnan blivit gravid av våldtäkt eller incest.

Den 27 januari 2021 tillkännagav den polska regeringen att det så gott som heltäckande förbudet mot abort ska börja gälla. Den hårdare abortlagstiftningen innebär att även abort av foster med allvarliga eller dödliga skador ska förbjudas eftersom Polens författningsdomstol fastslog i oktober 2020 att det strider mot konstitutionen. Abort bara tillåtet i Polen då graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest eller när moderns liv står på spel. Dessutom hotas den starkt begränsade aborträtten ännu mer av ultrakonservativa i Polen som föreslår att gravida som gör abort ska straffas med fängelse i upp till 25 år. Missfall ska räknas som dråp och ge fem års fängelse.

Vi kan se det som att hotet mot fri abort är något som endast sker i andra länder. Men även i Sverige måste vi vara vaksamma och slå vakt om aborträtten. För några år sedan drev Kristdemokraterna något som kallades samvetsfrihet. Samvetsfrihet för personal innebar att det skulle vara möjligt att inom vården vägra utföra aborter. 2015 budgeterade alliansen i Stockholms landsting för en neddragning på stödet till länets abortkliniker. På tre år föreslogs det att bidragen halveras. Samtidigt ville Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna, sänka den fria aborten till vecka 12 istället för vecka 18.

Att frånta kvinnor och andra som kan bli gravida rätten att fatta beslut över sin reproduktion och sina liv är oacceptabelt. Det är ett hot mot demokratin och kvinnors frihet. Konsekvenserna av abortförbuden och de hårda abortlagarna visar tydligt hur aborträtten är kopplad till flera av de mänskliga rättigheterna: Rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till privatliv och rätten att inte utsättas för grym och förnedrande behandling. Vår kamp måste vara att ständigt kämpa för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

Ett dokument läckte ut från Högsta domstolen och det signalerar att kampen för mänskliga rättigheter ändå finns hos några av de som är invalda där.

Louise Åsenfors

Ersättare Regionstyrelsen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email