För vi kan mer! Västra Götalandsregionen kan bättre!

"I torsdags vaknade vi upp till informationen om att Ryssland gått in i Ukraina. Vi fick rapporter om att missiler bombade Kiev, hus förstördes och människor flydde i panik. De flyr för sina liv. Jag, liksom många med mig, började tänka på hur vi alla kan hjälpa till i denna svåra stund. En swish till Röda korset räcker inte så långt.

Jag vill mer! Västra Götalandsregionen är en enorm organisation med över 55 000 anställda och omsätter över 60 miljarder kronor varje år. I Servicenämnden i VGR har vi under pandemin fokuserat enormt mycket på att klara den egna försörjningen av materiel. Vid sidan av detta har vi fått information om att vi kasserar massor av textilier, möbler, sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning ock så vidare.

Så i fredags föreslog jag att Servicenämnden skulle ta ett aktivt beslut om att ställa om det bistånd som vi har till att rikta resurserna till att hjälpa Ukraina. Det blev ett gemensamt beslut och servicedirektören tog direkt kontakt med koncernledningen om nämndens beslut. Jag fick dessutom information om att Sahlgrenska tagit liknande beslut. Det är med stolthet som jag känner att vi tillsammans vill gå samman för att stötta krigets offer. För vi kan mer! Västra Götalandsregionen kan bättre!” Louise Åsenfors, Ersättare Regionstyrelsen#S2022#SiFyrbodal

[instagram-feed]
facebook Twitter Email