Från opposition till politisk ledning!

Nu är listorna för de politiska uppdragen fastställda av S i Västra Götalandsregionen. Vi hade vårt möte med S i VGR i Göteborg och listorna antogs på någon minut. Arbetet som föregick själva representantskapsmötet hade fördelat uppdragen mellan de tre olika partierna och sedan mellan distrikten. Ett samarbete mellan tre partier innebär en fördelning mellan de tre partierna i ledning. Vi har sedan 5 partidistrikt som vill ha uppdrag till sina förtroendevalda.

För Fyrbodals räkning så tappade vi några av de uppdrag där vi under mandatperioden haft presidieplats. Till exempel NU-sjukvården, Regionutvecklingsnämnden och Regionhälsan. Det är tre viktiga verksamheter som vi nu inte har ordförandeplatsen i efter uppgörelsen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De kommer göra ett gott jobb, det betvivlar jag inte. Men för Fyrbodal innebar det att våra företrädare som jobbat under mandatperioden inte får ordförandeskapet och att det blir helt nya presidier.

Men Fyrbodal gick inte lottlösa i fördelningen av uppdrag. Tvärt om fick våra företrädare bra utdelning och vi har alla förutsättningar att bedriva socialdemokratiska politik för både distriktets och regionens bästa. Bijan Zainali som blir kvar som regionråd blir ordförande i Västtrafik vilket är oerhört viktigt med tanke på vårt områdes behov av kollektivtrafik. Joakim Sjöling blir ordförande i Naturbruksskolan och kan fortsätta arbeta för gröna näringar och våra elevers möjlighet till utbildning inom naturbruk. Annica Erlandsson blir ordförande i Norra Delregionala nämnden och ska arbeta med att tillse att vår befolkning för bästa möjliga vård utifrån vårt behov. Michael Mellby blir ordförande i Film i Väst. Denna fantastiska verksamhet som både stärker vår del av världen i turismhänseende och även som arbetsmarknad för kulturarbetare. Själv kommer jag få bli vice ordförande i Miljö- och regionutvecklingsnämnden. En otroligt stor och viktig verksamhet som är ett av de tre benen som regionens uppdrag vilar på. Vi har även representation i strategiska nämnden, operativa nämnden, NU-sjukvården, tandvårdsstyrelsen, folkhögskolan och mycket mer.

Nomineringslistan till alla uppdrag är fastställd och vi alla förbereder oss inför de nya uppdragen som påbörjas efter årsskiftet. Att gå från opposition till politisk ledning samt läsa på reglemente och handlingar till nya uppdrag är både spännande och nervöst.

Den 29 november kommer Regionfullmäktige hantera alla nomineringar och om allt går som beräknat så kommer vi då också bli valda till dessa uppdrag.

Louise Åsenfors
Ersättare Regionstyrelsen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email