Fyrbodals höstmöte i Vänersborgs Folkets hus 

Det var 85 stycken ombud som slöt upp på höstmötet. Det allmänna och uppsluppna sorlet indikerade en positiv och entusiastisk stämning.

Som inbjuden gäst talade Eva Vikmång, som till vardags är facklig politisk ombudsman på partistyrelsens kansli, om vikten av facklig-politisk samverkan. Socialdemokratin måste tillbaka till rötterna där banden mellan den fackliga rörelsen och partiet var en självklarhet.  I den verksamhetsplanering som antogs vid höstmötet, beskrivs det fackligt politiska arbetet som existentiellt och högt prioriterat. Om vi följer det nationella målet med att minst 50 % av LO-kollektivet ska rösta på Socialdemokraterna har vi ett arbete att göra. För att få igång arbetet presenterade Eva Vikmång en hel räcka av verktyg och metoder. Så nu är det bara till att kavla upp armarna och sätta fart. 

EU-valet närmar sig med stormsteg och på fredagen före höstmötet blev kandidaterna till kommande EU-val officiell. Stolt kan vi konstatera att på 25:e plats återfinns en Fyrbodalare. Stort Grattis till Louise Åsenfors.  

Höstmötets sista punkt höjde den politiska temperaturen högst väsentligt. Vi fick besök av Västsveriges gemensamma kandidat Adnam Dibrani som återfinns på fjärde plats på EU-listan. Något som med stor sannolikhet innebär att Västsverige får en representant i EU.  

Moderator Moez Dharsani hade förberett frågor som ställdes efter det att kandidaterna presenterat sig själva. Adnan tog utgångspunkt i sin bakgrund som innebär att hans hjärtefrågor handlar om demokrati och solidaritet med de som har det svårt. Handelspolitiken är ett annat område som han brinner starkt för. Också Louise Åsenfors sätter demokratin som prioriterat område inte minst med tanke på att konservativa högervindar som blåser allt kraftigare i Europa och dess närhet.  Därtill är jämställdhet och kultur de frågor som Louise brinner lite extra för.  Där kultur innefattar ett brett spektrum och handlar om vilken tilltro och förhållningsätt vi har till varandra. Vilka normer och värderar som är allmängiltiga och präglar samhället inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Höstmötet antog en valplan som består av tre delar; organisation, utbildning och kommunikation och ska ses som ett stöd för arbetarekommunerna att ta fram egna valplaner.  

Ordförande: Ann-Britt Dahl

[instagram-feed]
facebook Twitter Email