Statsministerns hantering av sjukvården är ett fiasko

Kristersson och SD-regeringen har prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagare istället för att se till att patienter och personal får det de behöver.

Läs insändaren i ttela från Mats Wiking, riksdagsledamot (S), Annica Erlandsson ordförande delregional nämnd Norra (S), Ida Jakobsson, ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (S), Moez Dharsani, ledamot NU-sjukvårdens styrelse (S) här: Statsministerns hantering av sjukvården är ett fiasko | TTELA

Läs mer

Vi vill värna välfärden!

I Sverige har välfärden varit en hörnsten i samhällsbygget under många decennier

Fokus på vinstmaximering blir en allt vanligare företeelse genom utförsäljning av vårdinrättningar och friskolekoncerner. Det hotar själva kärnan i vår välfärd. Det är dags att återgå till grundprincipen att vården ska ges efter behov och inte baserat på plånbokens tjocklek. Då måste vi återinföra en demokratisk kontroll över vården med fokus på patienternas behov. Genom…

Läs mer

Jonathan Svensson om det ekonomiska läget

Ekonomiskt tufft för hushållen. Vad gör politiken?

Även det kommande året ser ut att bli tufft. De stora utmaningarna ligger i räntekostnader, hyreshöjningar i kombination med högre elpriser och höga matkostnader.  Enligt Handelskammarens[i] beräkning har en barnfamilj med två vuxna och två barn fått en ökning på 33 000 kronor de senaste åren. Höga levnadskostnader i knappa ekonomiska tider kan leda till ökad…

Läs mer

Fyrbodals höstmöte i Vänersborgs Folkets hus 

Det var 85 stycken ombud som slöt upp på höstmötet. Det allmänna och uppsluppna sorlet indikerade en positiv och entusiastisk stämning.

Som inbjuden gäst talade Eva Vikmång, som till vardags är facklig politisk ombudsman på partistyrelsens kansli, om vikten av facklig-politisk samverkan. Socialdemokratin måste tillbaka till rötterna där banden mellan den fackliga rörelsen och partiet var en självklarhet.  I den verksamhetsplanering som antogs vid höstmötet, beskrivs det fackligt politiska arbetet som existentiellt och högt prioriterat. Om vi följer det…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email