Vi vill värna välfärden!

I Sverige har välfärden varit en hörnsten i samhällsbygget under många decennier

Fokus på vinstmaximering blir en allt vanligare företeelse genom utförsäljning av vårdinrättningar och friskolekoncerner. Det hotar själva kärnan i vår välfärd.

Det är dags att återgå till grundprincipen att vården ska ges efter behov och inte baserat på plånbokens tjocklek. Då måste vi återinföra en demokratisk kontroll över vården med fokus på patienternas behov. Genom att utbilda och anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare kan vi korta vårdköerna och se till att patienter får den vård de behöver i tid.
Ge vård efter behov – inte plånbok.

På samma sätt behöver vi satsa på skolan och anställa fler lärare. Alla elever förtjänar en likvärdig utbildning med hög kvalitet där alla ges möjlighet att lära sig och utvecklas.
Att ge eleverna en bättre skolmiljö är en investering i vår framtid.

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att välfärden fortsätter att vara en grundval i vårt samhälle och en garant för en hög livskvalitet för alla medborgare.
Tillsammans kan vi socialdemokrater göra skillnad.

Distriktsordförande Ann-Britt Dahl

[instagram-feed]
facebook Twitter Email