Jonathan Svensson om det ekonomiska läget

Ekonomiskt tufft för hushållen. Vad gör politiken?

Även det kommande året ser ut att bli tufft. De stora utmaningarna ligger i räntekostnader, hyreshöjningar i kombination med högre elpriser och höga matkostnader.  Enligt Handelskammarens[i] beräkning har en barnfamilj med två vuxna och två barn fått en ökning på 33 000 kronor de senaste åren. Höga levnadskostnader i knappa ekonomiska tider kan leda till ökad stress för som påverkar hälsan och det allmänna måendet negativt.
Vad kan politiken göra?
Politiken spelar en viktig roll i att mildra påverkan av höga matpriser och elpriser genom att erbjuda ekonomiskt stöd, främja energieffektivitet, förbättra arbetsmöjligheter och säkerställa rättvis tillgång till välfärden. Det är också viktigt att politiken ser till att åtgärderna är riktade mot de mest sårbara och behövande familjerna. De kommande jobbskatteavdragen kommer inte att kompensera de förhöjda levnadskostnaderna.

Socialdemokraterna vill:

  • göra justeringar av det befintliga jobbskatteavdraget för de med de allra högsta inkomsterna.
  • att vanligt folk och särskilt barnfamiljer ska stöttas genom en tillfällig bankskatt som beräknas att den ge intäkter på omkring 10 miljarder, och bygger på att beskatta övervinsterna på bankernas räntenetto.
  • att pengarna från bankskatten ska användas för att stötta vanligt folk genom en rättvis skattesänkning, en extra utbetalning av barnbidraget, höjt underhållsstöd med 500 kronor i månaden och en tankrabatt.
  • säkra välfärden genom en stark ekonomisk bottenplatta av välfärden, så att inflationen inte gröper ur tillskotten till skola, sjukvård och äldreomsorg.

Om vår budget skulle bli verklighet, skulle en familj som bor på landsbygden med två bilar och två barn, där båda föräldrarna jobbar, få en förstärkning på 10 300 kronor nästa år. Och det är bara genom de åtgärder vi föreslår i vår skuggbudget.”
(Mikael Damberg.)

Ordförande Ann-Britt Dahl


[i] Så mycket dyrare kostnader får svenska hushåll 2023

[instagram-feed]
facebook Twitter Email