Kultur är det som gör vårt liv meningsfullt!

Att Västra Götalandsregionen är efter staten den största kulturaktören i landet är ingen tillfällighet. Det är resultatet av en medveten politisk prioritering, eftersom kultur för oss utgör kittet i samhället.

Under helgen fylldes rapporteringen om Film i Västs framgångar i Cannes filmfestival nyhetsmedierna. Vi gläds alla åt Ruben Östlunds, Tarik Salehs och Zar Amir-Ebrahimis framgångar. De sätter Västsverige och Sverige på den internationella filmkartan. Att Film i Väst är landets största offentliga samproducent av film är inte heller en tillfällighet. Även det är resultatet av en medveten politisk prioritering.

De flesta gillar ju gå på bio och se bra storys få liv på duken och suga in oss i dess alla äventyr. Det gör jag förstås också, när jag har tid och möjlighet. En film som har satt djupa spår hos mig är Döda poeters sällskap. I en scen i filmen uttrycker Robin Williams det som är essensen i kultur. Fritt översatt till svenska så lyder formuleringarna ungefär så här:

”Vi läser och skriver inte poesi för att det är trevligt. Vi läser och skriver poesi för att vi är en del av mänskligheten. Och mänskligheten är fylld av passion. Medicin, juridik, ekonomi, teknik är alla ädla ting, och nödvändiga för att hålla oss vid liv. Men poesi, konst, litteratur, kärlek är vad som får oss att vilja leva.” Så sant!

I valtider brukar inte kultur uppta den centrala platsen i valrörelsen. Så kommer dessvärre att bli även i årets val, om inget oförutsett händer, tyvärr!

Sett ur ett valstrategiskt perspektiv så står många kulturvärden på spel. Vi har en alltmer växande socialkonservativ front där somliga inte anser att all kultur är god kultur. Under olika täckmantel vill man begränsa vad som är ”god” kultur. Samma strömning drar också ned resurser till den regionala kulturen inför det stundande beslutet om budget för 2023. Vi socialdemokrater vet vad vi vill med kulturen. I vårt politiska handlingsprogram inför valet formulerar vi bland annat följande:

”Den socialdemokratiska kulturpolitiken bygger på att alla ska ha rätt till en egen bildningsresa. Denna bildningsresa börjar tidigt och utvecklas långsiktigt. Den ska göras tillgänglig på jämlika villkor i hela landet, och oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden. Bildningsresan börjar med språket, och litteraturen är en central ingång till språket…

Kulturen ska präglas och vägledas av mångfald, demokrati, vara fri och obunden, samt göras tillgänglig i hela Västra Götaland. För oss socialdemokrater handlar kultur och bildning om människans personliga frihet och samhällets utveckling; och i det demokratiska samhället är människan målet.”

Låt oss påminna alla, som undrar om det finns någon skillnad mellan partiernas kulturpolitik, om vår syn på fri kultur. För oss är kultur summan av alla människor som vid varje tid befolkar landet. Låt oss påminna alla om att det gör skillnad vem som styr landet och Västra Götaland. För vi vet alla att både Sverige och regionen kan bättre!

Bijan Zainali, Oppositionsregionråd

[instagram-feed]
facebook Twitter Email