Marknaden kan och får inte styra välfärden!

"De senaste dagarnas rapportering om skolkoncerneras alltmer stigande vinster har vållat mycket diskussion och debatt. Sverige är det enda landet som både tillåter mer eller mindre fri etablering och vinstuttag utan tydliga regelverk. En del av dessa börsnoterade bolag har dessutom ägare som inte alltid finns i landet.

Idén med marknadslösningar inom den skattefinansierade sektorn sades bygga på en föreställning om att många aktörer skulle bidra till en utveckling av välfärdsverksamheterna. Företrädarna för idén var antingen okunniga eller så såg de just den utveckling vi nu noterar i landet, dvs. att möjligheterna till vinstuttag skulle vara stora. Den som förstår sig en gnutta på hur marknader uppkommer och utvecklas kunde redan då – vilket många också gjorde – konstatera att dessa nya marknader också inom kort skulle koncentreras. Det är precis så det har skett. Förutom att riskkapitalbolag startade bolag inom sektorn köpte de också med tiden upp alla de andra små ”entusiastboagen”. Resultatet har blivit att några stora koncerner, inte bara inom skolsektorn utan också inom vård och omsorgssektorn, dominerar marknaden.

Den omdaning som marknadsorienteringen inom skattefinansierade verksamheter sades skulle leda till, dvs. bryta det ”destruktiva” offentliga monopolet har nu utvecklats till, om inte monopol, så oligopol inom kritiska samhällssektorer. I sann marknadsanda innebär dagens situation att man också kan manipulera både efterfrågan och utbudet, och därmed bestämma priset, lite beroende av vad som känns mest lönsamt. De som naivt trodde att marknadskrafterna skulle tjäna samhällsintressen har därmed en del att förklara. Det senaste exemplet är upphandlingen av specialistvård i Dalsland och Bohuslän.

Vår hållning till marknader är tydlig. De är bra där de hör hemma, dvs. på den öppna marknaden. Men de hör inte hemma i välfärdssektorn som helt styrs efter andra principer och logiker. Lönsamhetsmodellen passar inte inom skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten eller alla andra sektorer som utgör en samhällsnyttighet. Därför är vår uppfattning riktig, att vi måste återta kontrollen över välfärden, samtidigt som vi ständigt måste arbeta för att den offentliga sektorn svarar snabbt mot skattebetalarnas rättmätiga förväntningar på god och effektiv service.”

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd

[instagram-feed]
facebook Twitter Email