Nu går vi med raska steg mot valdagen

Arbetarrörelsens dag är precis bakom oss. I år blev det fysiska sammankomster och manifestationer efter två år av pandemi och inställda aktiviteter. Det känns bra.

Årets förstamaj för min del kretsade kring våra övergripande prioriteringar om kontrollen över välfärden, om kampen mot den organiserade brottsligheten och arbetet med att bryta segregationen, och klimatomställning till gagn för både liv och hållbar ekonomisk utveckling. Även om dessa frågor är fokusfrågor så kommer man ändå inte undan det som är mest aktuellt, nämligen det säkerhetspolitiska läget. Jag välkomnar partiets pågående dialog om Sverige ska ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Analyser görs och slutsatser kommer snart att dras. Oaktat resultatet är jag helt övertygad om att partiledningen med det kunskapsunderlag som finns fattar det beslut som bedöms bäst gynna landets intressen. Frågan är förstås svår och har många dimensioner. Det säkerhetspolitiska läget i Europa har drastiskt förändrats i och med Ukraina-kriget. Finlands eventuella medlemskap i Nato påverkar ju också Sveriges säkerhetspolitik på ett påtagligt sätt. Världen ser nya krafter i rörelse och västdemokratier måste förstås dra sina slutsatser och laga efter läget. Oavsett vad var och en av oss anser om frågan är det av yttersta vikt att vi behandlar varandra med varsamhet och respekt. Och låt oss komma ihåg att varje beslut är resultatet av den kunskap som finns vid beslutstillfället. Jag är förvisad om att vår partiledare och vår partistyrelse kommer att fatta det beslut som givet omständigheterna gynnar Sverige bäst.

När denna fråga är hanterad ska vi ägna all vår kraft åt att vinna valet den 11 september och visa att Sverige och Västra Götaland kan bättre. För vi vet att det gör skillnad vem som styr!

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd

[instagram-feed]
facebook Twitter Email