Regionpolitiken är närmare än du tror!

Inför den stundande valrörelsen är det återigen värt att upprepa att regionpolitiken är mycket närmare människors vardag än många vill tro. Kontakten med den regionala verksamheten börjar innan födseln och fortsätter på olika sätt under hela livet.

Inför den stundande valrörelsen är det återigen värt att upprepa att regionpolitiken är mycket närmare människors vardag än många vill tro. Kontakten med den regionala verksamheten börjar innan födseln och fortsätter på olika sätt under hela livet. Mödra- eller barnavårdscentral, vårdcentral för de vanligaste åkommorna eller sjukhusen för de allvarligare fallen, tandvård, kollektivtrafik, farbara sjö-, lands- och järnvägar, vidareutbildning efter gymnasiet, fungerande arbetsmarknad, företagande, forskning och utveckling, klimat och miljö, kultur, och i många andra frågor i livet är kontakten med regionens verksamheter är alla viktiga förutsättning. Jag vågar påstå att utan alla dessa insatser skulle välfärdssamhället stå still. Ta bara de senaste nyheterna om stora etableringar inom elektrifieringen av fordonsindustrin med etablering av en batterifabrik som skapar 3000 direkta plus några tusen indirekta arbetstillfällen. Utan en mycket nära samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer hade förutsättningarna för näringslivets förutsättningar att ligga i framkant och bibehålla sin konkurrenskraft mycket mer begränsade.

Trots det uppfattas regionvalet oftast som det glömda valet. Jag har ofta funderat över vad det beror på. Enligt min uppfattning är skälet oftast att effekten av många insatser tar lång tid att märka. Att bygga starka utvecklingsmiljöer för utbildning, forskning och utveckling innebär att man sår idag för att skörda i framtiden. Regionens sex Science parks är ett typiskt exempel. Där gror framtidsvisioner, blir konkreta framtida företag, produkter och tjänster som skapa nya arbetstillfällen. Samarbetet mellan universitet och näringslivet stärker företagens konkurrenskraft och skapar nya exportmöjligheter, och därmed en blomstrande ekonomi. Våra folkhögskolor ger nya möjligheter att studera, våra naturbruksskolor förser de gröna näringarna med kompetent arbetskraft etc. Som en av landets största kulturaktörer får etablerade och fria aktörer möjlighet att bevara och utveckla vårt kulturarv, och fokus på barn och unga ger dem unika möjligheter att pröva sina talanger.

Nu när vi närmar oss valrörelsen kommer säkert många av de regionala frågorna att hamna i fokus igen. Sjukvårdens tillgänglighet och finansiering, vårdanställdas arbetsvillkor, kollektivtrafikens utveckling och prisnivåer, behovet av en rundare region med jämlika förutsättningar för både städer och landsbygden, insatser för att fler ska kunna utbilda sig och komma ut i arbetslivet, blomstrande besöks- och maritima näringar osv. Alla viktiga pusselbitar för utveckling av vår gemensamma välfärd.

Inför valet har vi tagit fram ett förslag till handlingsprogram som är ute på remiss i alla arbetarekommuner och partidistrikt. Ta chansen och tyck till om det. Programmet sätter ramarna för den socialdemokratiska regionpolitiken efter valet den 11 september. #S2022 #SiFyrbodal

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email