Regionpolitiken kan bryta segregationen

"Som partimedlem och utrikes född har frågan om integration och segregation alltid varit en viktig fråga för mig. Ända sedan början av 1990-talet då jag skrev forskningsavhandlingar i ämnet till 2000-talets arbete på olika nivåer i den kommunala organisationen har frågan om hur nya svenskar ska hitta en plats i landet varit en återkommande omdebatterad fråga.

Många slutsatser som jag drog för trettio år sedan håller än idag. Integration förutsätter en ömsesidighet, både från majoritetssamhället men också, eller framför allt, av den invandrade. Efter snart fyrtio år i Sverige tycker jag mig dock se att denna ömsesidighet på många håll har blivit sämre och sämre, från båda hållen. Orsakerna går säkert att finna i de senaste årens alltmer populistiska politiska partierna, som ser det som ett mål att relatera många samhällsproblem till invandringen, eller i uppkomsten av radikala religiösa grupper och deras försök att ställa västerlandets värderingar mot österlandets. Att fler och fler har invandrat, och fler och fler som har ansamlats på redan invandrartäta områden kan också ha bidragit till utvecklingen. Hur som helst innebär segregation en kostnad, och en stor mänsklig förlust, för samhället. De som inte hittar en ingång i samhället kan lättare dras in andra destruktiva beteenden, såsom kriminalitet eller extremism. Segregationen innebär också ofta sämre hälsa. För några år sedan jämförde man livslängden för en askimsbo jämfört med en som bor i Bergsjön. Det skilde 9 år mellan dem. Sämre hälsa och ibland även en underkonsumtion av vård i kombination med sämre livs- och kostvanor innebär ofta ett liv med sämre livskvalitet.

Ur ett regionpolitiskt perspektiv är segregationens konsekvenser därför en viktig fråga. Den är ett tecken på att ojämlika villkor i sin förlängning leder till stora hälso- och samhällsproblem. Därför ska hälso- och sjukvården arbeta mer förebyggande, och hälsofrämjande. Därför innehåller förslaget till regionpolitiskt handlingsprogram för nästa mandatperiod ett förslag om att tillsätta en jämlikhetskommission för att komma till rätta med de påverkbara klyftorna i Västra Götaland.

I valet den 11 september är frågan om segregationens effekter kanske inte den allra mest centrala i de politiska debatterna, men frågan behöver likväl stor uppmärksamhet om vi socialdemokrater får väljarnas förtroende att leda regionens verksamheter.”

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd

[instagram-feed]
facebook Twitter Email