Rekordstor satsning på infrastruktur för jobb och hållbar utveckling

När Moderaterna styrde Sverige fick skattesänkningar för de som tjänar mest, gå före investeringar i vårt gemensamma samhälle. När vi tillträdde 2014 påbörjande vi därför ett arbete med att renovera, reparera och bygga ny infrastruktur. Nu i juni presenterade regeringen en rekordinvestering i svensk infrastruktur på närmare 900 miljarder kronor de närmaste 12 åren. Det är investeringar i hela landet, som beräknas skapa 300 000 nya jobb och förenklar vardagen för miljontals svenskar. Vi fortsätter därmed genomföra den största järnvägssatsningen i modern tid och vi satsar mer på att laga slitna vägar än någonsin förut.

Investeringarna kommer märkas av i Västsverige. För att förbättra pendlingsmöjligheterna, öka takten i klimatomställning och skapa fler jobb, har regeringen valt att satsa stort på infrastrukturen i Västsverige. Vi tar nu det historiska beslutet att bygga nya stambanor i Sverige och påbörjar utbyggnaden mellan Göteborg-Borås. Det kommer stärka kapaciteten, bidra till fler och snabbare tåg, samt avlasta de hårt belastade vägarna i regionen. Vi planerar dessutom för de återstående delarna av de nya stambanorna mellan Linköping och Borås,
påskyndar förstärkningen av Västra stambanan och investerar i djupare farleder i Göteborgs hamn. Därutöver utreder vi nu en förstärkning av järnvägen mellan Göteborg och Oslo.

Sammantaget innebär detta att investeringar på 50 miljarder kronor kommer göras i infrastrukturen i Västsverige de närmaste åren. Det är en ökning med nästan 10 miljarder i jämförelse med när Moderaterna styrde Sverige. Så bygger vi ihop Sverige.

Vi socialdemokrater är övertygade om att samhället behöver ta ett större ansvar för välfungerade vägar och järnvägar i hela Sverige. Vi vet att Sverige kan bättre. Precis som tidigare ser vi däremot hur det högerkonservativa blocket saknar denna ambitionsnivå. Moderaterna vill satsa 30 miljarder kronor mindre på investeringar i ny infrastruktur och Kristdemokraterna 50 miljarder kronor mindre. Sverigedemokraterna har inte en orkat presentera några siffror.  Frågan som måste ställas till det högerkonservativa blocket är därför – vilken satsning i Västsverige vill ni ta bort? Är det exempelvis satsningen på mer järnväg mellan Göteborg-Borås?  Vi har högre ambitioner! Genom en rekordinvestering i Sveriges infrastruktur ska vi bygga ihop landet, öka takten i klimatomställningen och skapa nya jobb.

Vi socialdemokrater från Fyrbodal kommer att fortsätta arbeta för att de återstående infrastrukturprojekten, tex Bohusbanan och E45 norr om Vänersborg etc, prioriteras högt inför kommande revidering av den nationella infrastrukturplanen.

Tomas Eneroth (S) infrastrukturminister

Paula Holmqvist, Mats Wiking, Karin Engdahl (S) riksdagsledamöter Fyrbodal

Bijan Zainali (S) oppositionsregionråd

[instagram-feed]
facebook Twitter Email