SISTA PUSSELBITARNA PÅ PLATS

Idag den 29 november beslutar regionfullmäktige att utse politiska nämnder och styrelser i regionen. Därmed är en av de sista pusselbitarna på plats för mandatperioden. Vi har en spännande, och på många sätt utmanande, period framför oss.

Vi går återigen en mandatperiod till mötes där regionen styrs av en s-ledd ledning samtidigt som landet styrs av en moderatledd regering. Vi som har varit med ett tag minns vad som hände i kölvattnet av den ekonomiska krisen 2008. För varje tappad skattekrona kommer 30 öre i stöd från den nationella nivån.

Tongångarna även denna gång känns igen. 2008 behövde alliansregeringen resurserna till fler jobbskatteavdrag, denna gång skyller man på att det är oansvarigt att säkra välfärden. När SKR anser att välfärden behöver mellan 20-30 mdkr är regeringens svar 6 mdkr. Samtidigt blir vi alltfler, och äldre. Kompetensförsörjningsläget inom välfärden är mycket oroande och arbetsmiljön pressad. Lönerna har sackat efter och konkurrensen om arbetskraften kommer bara att bli ännu hårdare när alltfler sektorer efterfrågar kompetens.

Vårdköerna måste kortas, tillgängligheten öka och avståndet mellan stad och land minska. Allt detta och mycket annat kräver både hushållning, prioritering och nya resurser. Av allt att döma är regeringens uppfattning en annan. Detta kommer att märkas i kommuners och regioners budgetar. Framför allt kommer de ökade pensionskostnaderna att tynga ner sektorns ekonomi.  

Samtidigt som regionfullmäktige idag utser nämnder och styrelser behandlas också vårt förslag till kompletteringsbudget för 2023. Budgetens två första år är underbalanserade för att år tre återigen vissa ett överskott som beräknas kompensera underskotten. Läget är förstås besvärligt och vår ambition är att göra allt vi kan för att undvika en skatteförändring. Skattesatsen är därför fortsatt 11,48 för 2023. I den nya rödgröna ledningen kommer vi att vända på varje krona för att både klara våra vallöften och leverera en regional service som lever upp till invånarnas rättmätiga förväntningar. Nu börjar vi jobbet! 

Bijan Zainali
Regionråd (S)

[instagram-feed]
facebook Twitter Email