Tidöavtalet gör att minoritetsstressen ökar!

I Västra Götalandsregionen finns det en politisk styrelse som heter Beredningen för mänskliga rättigheter. Under denna mandatperioden har jag varit vice ordförande för beredningen och jag har lärt mig otroligt mycket. Beredningen har arbetat med och lyft frågor som jag verkligen brinner för. Tillsammans med civilsamhället har vi försökt belysa de orättvisor som finns i samhället. I regionfullmäktige har jag lyft ämnen som människohandel, nationella minoriteter, hedersrelaterat våld, klimakterievård mm. Men det finns mycket kvar att arbeta med.

På senaste mötet ihop med människorättsorganisationer lyftes den minoritetsstress som växer i samhället idag. Under mötet ville människorättsorganisationerna ta upp en extra punkt kopplat till Tidöavtalet. Detta samarbetsavtal som regeringen vilar på har skapat en stark minoritetsstress rapporterade organisationerna. Det innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot de normer för mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av. Avtalet har ett fokus på att fängsla, även av barn och unga, ge hårdare straff, utökade möjligheter att övervaka och utvisa människor samt åtgärder som undergräver rättsstatsprinciper och mänskliga rättigheter. Tidöavtalet innehåller åtgärder som syftar till att göra det svårare att vara flykting, papperslös, kvotflykting eller asylsökande, med det övergripande målet att minska migrationen, oavsett vilka konsekvenser det kan få för individens mänskliga rättigheter eller värdighet.

Minoritetsstress är något som personer i olika minoritetsgrupper upplever på grund av strukturell ojämlikhet, fördomar och de medvetna eller omedvetna kränkningar minoriteter möter varje dag. Minoritetsstress finns konstant för de som tillhör en minoritet vet aldrig när utsatthet eller orättvisan blossar upp. Alla som inte tillhör normen i samhället utan representerar ett annat liv, en annan kultur drabbas av människors obetänksamhet, okunskap och fördomar. Stressen kan orsaka förhöjd risk för beroendesjukdomar, hjärtsjukdomar, psykisk ohälsa, somatiska sjukdomar osv.

När Tidöavtalet blir verklighet i vår vardag så kommer det innebära en risk för ökad diskriminering i vården. Minskad tolkhjälp kommer innebära en återgång till att barn får tolka för sina föräldrar. Och vem står upp för barnens rätt när de blir drabbade i andrahand? Vem stöttar de kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer när deras män kommer med till vården som tolk. Vem hjälper den gamle mannen som bott i Sverige i många, många år men på grund av demens glömt bort sitt nyvunna språk?

Nu är det snart bara en månad kvar på denna mandatperioden. Det är endast ett möte kvar för mig i Beredningen för mänskliga rättigheter. När jag vill göra bokslut och sammanfattning av fyra års arbete så kan jag säga att jag bara krafsat på ytan. Det finns så mycket att arbeta med och just nu går vi inte åt rätt håll!

Louise Åsenfors,
Ersättare Regionstyrelsen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email