Våra tre centrala prioriteringar inför valet den 11 september

"Efter drygt trettio år som politiskt aktiv i olika roller, och på olika nivåer, kan man då och då blicka bakåt för att fortsätta framåt.

Jag var med och såg den djupa ekonomiska krisen på 1990-talet, som innebar oerhörda konsekvenser för landet och människors vardag. Det tog år för att få upp näsan över vattenytan. I slutet av 1990-talet började man se ljuset i tunneln. Efter millennieskiftet tycktes allt var på rätt väg när finanskrisen 2008 slog ned som en bomb med oerhörda konsekvenser för jobben, näringslivet och ekonomin. Den krisen ebbade också ut med tiden och konjunkturen och ekonomin återhämtade sig rätt så bra under nästan ett decennium när pandemin lamslog all mänsklig aktivitet på jordklotet. En global pandemi, som många länge hade varnat om, men som ingen på riktigt trodde skulle kunna bli av denna omfattning. Två år av nedstängning och osäkerhet var precis på väg att ebba ut med färre smittade, färre inlagda på sjukhus, och numera väldigt få dödsfall, när kriget i Ukraina tog alla bokstavligen på sängen. Denna mänskliga katastrof som pågår inte så långt från Sverige påminner oss om hur tillvaron plötsligt kan vändas upp och ned. Det är vid kritiska lägen som värdet av ett starkt och solidariskt samhälle märks särskilt tydligt. Det är vid kritiska lägen som ropet efter stöd och insatser till skydd för individer och företag hörs allra mest. Alla kriser påminner oss om att ensam inte är stark nog för att klara alla oväntade utmaningar i livet. Vi behöver varandra. Tilliten människor emellan, sammanhållningen i ett land, värdet av VI-et märks just när vi är som skörast.

Med denna långa förförståelseskapande text som bakgrund framstår vår prioritering om att återta den demokratiska kontrollen över välfärden helt logisk. Den solidariska välfärden kan bara garanteras ALLA när människors lika värde och behov – inte ekonomisk förmåga – står i centrum. Det är också logiskt att fortsätta arbeta för att alla som kan arbeta ska arbeta. Då minskar klyftor och segregation, då ökar samhällets samlade intäkter och därmed resurser till den gemensamma sektorn. En grundförutsättning för livet, arbetslivet, fritidslivet och framtiden är att det mänskliga livet kan fortsätta existera på jorden. Då måste vi begränsa vår negativa klimat- och miljöpåverkan. Då säkrar vi jorden för våra barn och barnbarn. Låt oss därför tillsammans förverkliga våra tre prioriteringar genom att få väljarnas förtroende i valet den 11 september.”

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email