Viskleken i Västra Götalandsregionen

"Kommer ni ihåg viskleken från när ni var små? Leken gick ut på att någon kommer på en mening och viskar i örat på personen bredvid. Så går berättelsen vidare hos alla i ringen. När sista person fått höra orden ska berättelsen redogöras högt. Sällan stämde första version med sista!

I Västra Götalandsregionen är Regionfullmäktige det högst beslutande organet. Där fattas många beslut om hur verksamheten ska utvecklas. Inte sällan bär vi som fattat de olika måldokumenten, inriktningsbesluten, motionssvar och likande en frustration då de politiska besluten inte blir verklighet.

Idag är det så att från att Regionfullmäktige fattat beslut så kan det gå igenom upp till nio beslutsnivåer innan det når rätt mottagande verksamhet. I varje beslutsled kommer beslutet tolkas och analyseras innan det går vidare. Denna typ av visklek dränerar den demokratiska processen. Risken för misstolkning ökar. Det är något vi måste ta på allvar.

Socialdemokraterna i VGR har, med Bijan Zainali i täten, ifrågasatt att administrationen i regionen ökat sedan den grönblå ledningen tillträdde. Bara mellan 2017 och 2018 ökade årsarbetare med 213 och för en ökad kostnad på 310 mkr. Administrationen är den personalkategori som har ökat mest jämfört med andra grupper. Snart är ca 13% av alla årsarbetare och 15% av personalkostnaderna just administration. Snittet i kommunsektorn brukar ligga på hälften.

Vi måste värna den politiska processen och vi måste tillse att de politiska besluten inte stannar upp i varje led. En plattare organisation och en snabbare process måste till för att snabbare lösa vårdens utmaningar.”

Louise Åsenfors

Ersättare Regionstyrelsen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email