Workshop: UNDERSKÖTERSKAN – UNDERBETALD, UTARBETAD OCH UNDERBEMANNAD

Vad kan du som politiker göra för att förbättra deras arbetssituation på kort och på lång sikt? Välkommen att dela i med dig av dina tankar och förslag i vår workshop den 14 februari!

Svensk välfärd är en garant för det goda samhället. Det samhälle som till stora delar blivit verklighet
därför att vi socialdemokrater varit motorn. Nu
håller vårt fina samhällsbygge på att raseras och det får inte hända. Det är dags att ta nya krafttag,
återerövra taktpinnen och sätta välfärdsfrågorna högst på agendan.

Som politiker bär du ett ansvar för den vård och
omsorg som din kommun levererar.
Undersköterskor och vårdbiträden är en viktig
arbetsgrupp inom den kommunala vårdsektorn.
En yrkesgrupp som utmärker sig genom att toppa statistiken avseende sjukskrivningar samtidigt som de i löneligan har en sorglig bottennotering.

Vad kan du som politiker göra för att förbättra deras arbetssituation på kort och på lång sikt?

Workshop 14 februari kl.18.00

Vi startar med en omvärldsorientering och
framtida prognos
Presentation av intervjuer gjorda i Fyrbodals
kommuner under januari 2022
Förslag på hur kommunala handlingsplaner kan utformas – diskussion
Sammanfattning och avslutning

Välkommen att dela i med dig av dina tankar och förslag i vår workshop!

Anmälan till maud.bengtsson@socialdemokraterna.se,
senast 11 februari

[instagram-feed]
facebook Twitter Email