Företrädare

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #1 Paula Holmqvist, Undersköterska, 58 år, Dals-Ed

Att få känna samhörighet i samhället, att ha ett jobb att gå till, känna trygghet i arbetslivet med goda arbetsvillkor motverkar segregation. Att få vård i rätt tid, en tillgänglig skola, äldreomsorg och barnomsorg är grunden i vårt välfärdssamhälle. Vi ska skapa möjligheter till snabbare klimat omställning.

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #2 Mats Wiking, Riksdagsledamot, 60 år, Trollhättan

Vi skall ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Det gör vi genom att se till att skolan blir mera jämlik genom att satsa på att alla skolor ges förutsättningar att lyckas. Inga elever skall lämnas efter och extra stöd skall ges till elever med särskilda behov.

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #3 Louise Thunström, Arbetsmarknadssamordnare, 49 år, Havstenssund

Kampen mot segregation och kriminalitet får inte enbart handla om hårdare tag. Lika viktigt är en bra skola och socialtjänst, en aktiv bostadspolitik, att minska de ekonomiska klyftorna och att öka människors möjligheter att aktivt delta i samhället.

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #4 Jonathan Svensson, Statsvetare, 22 år, Vänersborg

I höst går vi socialdemokrater till val på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår gemensamma välfärd. Det är en fråga om respekt gentemot de svenska skattebetalarna att se till att deras pengar inte hamnar i utlandet. Pengar som ska gå till omsorg och till skolan, ska inte hamna i riskkapitalbolag i andra länder….

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #5 Sofia Andersson Dharsani, Lärare, 27 år, Trollhättan

Utbildning är den viktigaste investeringen. Vi måste återta den demokratiska kontrollen av skolan. Svenska folket vill inte att riskkapitalister ska plocka ut vinster medan pengarna egentligen ska gå till unga som ska få en gedigen utbildning där ingen ska hamna efter.

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #6 Kent Hansson, Ekonom, 58 år, Strömstad

En trygg välfärd är grunden i ett väl fungerande samhälle. För att alla ska få ta del av vår gemensamma välfärd utifrån behov och förutsättningar behöver vi se till att resurserna för välfärden används till skola, vård och omsorg och inte till privata vinstuttag.

Läs mer

REGIONEN KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE #1 Bijan Zainali, Tjänsteman, 61 år, Trollhättan

Utan ett jordklot som överlever ingen framtid. Utan ett arbete ingen frihet och ingen välfärd. Jämlik välfärd kan bara skapas genom demokratisk styrning. Allt förutsätter ett starkt samhälle som skapar möjlighet och vågar forma framtiden. Regionen kan bättre

Läs mer

REGIONEN KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE #2 Louise Åsenfors, Förskollärare, 49 år, Uddevalla

Att människor bär en tilltro till samhället, en tro på att skyddsnät finns när det behövs. Det är den viktigaste frågan för att göra invånarna trygga och samhället starkt. Ett starkt samhälle är en garant för att värna den demokratiska välfärden. Regionen kan bättre!

Läs mer

REGIONEN KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE #3 Joakim Sjöling, Arbetsförmedlare, 47 år, Vänersborg

Våra medarbetare på regionens sjukhus behöver en bättre arbetsmiljö. För att minska arbetsbelastningen behöver fler söka sig till olika vårdyrken och få anställning. Personalomsättningen måste minska och våra medarbetare behöver kompetensutveckling och ett hälsofrämjande ledarskap.

Läs mer

REGIONEN KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE #4 Annica Erlandsson, Företagare, 56 år, Sotenäs

Jag hoppas och tror att det nu är Socialdemokraternas som får förtroendet leda och styra VGR. Efter 8 år har vi sett hur köerna växer och personalen flyr. Dåliga löner och dåliga arbetsvillkor. Nej regionen kan bättre! Vi socialdemokrater vill satsa på arbetsmiljö där den anställde kan känna sig delaktig och där återhämtning och scheman…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email