REGIONEN KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE #3 Joakim Sjöling, Arbetsförmedlare, 47 år, Vänersborg

Våra medarbetare på regionens sjukhus behöver en bättre arbetsmiljö. För att minska arbetsbelastningen behöver fler söka sig till olika vårdyrken och få anställning. Personalomsättningen måste minska och våra medarbetare behöver kompetensutveckling och ett hälsofrämjande ledarskap.

[instagram-feed]
facebook Twitter Email