REGIONEN KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE #10 Ann-Britt Dahl, VD, 64 år, Färgelanda

Alla barn förtjänar en bra start med ändamålsenlig mödravård och förlossningsavdelningar med tillräcklig bemanning. En barnhälsovård där föräldrar och barn träffar samma personal och som erbjuder föräldrautbildning och stöttar med tidiga insatser.

[instagram-feed]
facebook Twitter Email