REGIONEN KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE #17 Hampus Markusson, Sjuksköterska, 32 år, Uddevalla

Sverige och Västra Götalandsregionen står inför stora demografiska förändringar där fler behöver vård av färre. Regionen behöver tillsammans med kommunerna ha en tydligare samverkan så att våra medborgare får rätt vård på rätt vårdnivå – detta skapar förutsättningar för att medarbetare inom vården får jobba med det de faktiskt är utbildade för.

#S2022#SiFyrbodal#SiVGR

[instagram-feed]
facebook Twitter Email