Det finns möjlighet att köpa boken Regionbyggarna av Johan Flanke

Läs mer

Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), med smeknamnet De Vackra Vyernas Järnväg. Där kan du cykla dressin mellan Bengtsfors och Årjäng eller åka rälsbuss mellan Bengtsfors och Mellerud. När persontrafiken upphörde 1986 bildade Bengtsfors och Melleruds kommuner året därpå stiftelsen Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för att driva linjetrafik under sommaren, chartertrafik och dressincykling mot Värmlandsgränsen. Stiftelsen är…

Läs mer

Nu är det på riktigt!

Inför varje valrörelse brukar budskapet om att just det aktuella valet är ett ödesval ofta förekommande. Nu menar jag att EU-valet den 9 juni faktiskt är ett sådant val.   I den svenska debatten är inte sällan de ekonomiska perspektiven dominerande. Vad betalar vi och vad ska vi få, är på många debattörernas läppar. Men det finns…

Läs mer

Statsministerns hantering av sjukvården är ett fiasko

Kristersson och SD-regeringen har prioriterat skattesänkningar för höginkomsttagare istället för att se till att patienter och personal får det de behöver.

Läs insändaren i ttela från Mats Wiking, riksdagsledamot (S), Annica Erlandsson ordförande delregional nämnd Norra (S), Ida Jakobsson, ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (S), Moez Dharsani, ledamot NU-sjukvårdens styrelse (S) här: Statsministerns hantering av sjukvården är ett fiasko | TTELA

Läs mer

BÄTTRE GRÄNSSAMARBETE GER BÄTTRE TILLVÄX

Svinesundskommittén där både Västra Götalandsregionen och ett flertal kommuner i vårt distrikt är medlemmar var med på ett Gränsregionalt möte i Köpenhamn mellan 29 februari till 1 mars. Vi började med studiebesök på gränskommittén Greater Copenhagen som tidigare hette Öresundskommittén. Greater Copenhagen är den största gränskommittén av de 12 stycken som Sverige är med i….

Läs mer

Dags att agera för jämställdhet – nu!

I Sverige är vi, med all rätt, stolta över vårt jämställda samhälle. Trots detta står vi inför en fortsatt utmanande ojämlikhet, särskilt när det gäller arbetsmarknaden. Den växande inkomstskillnaden mellan könen är ett tydligt tecken på att vi måste agera. SCB:s siffror visar att män i genomsnitt har en högre disponibel inkomst än kvinnor, en…

Läs mer

Att betala för sin resa är både en ekonomisk och moralisk fråga!

Ibland när jag möter resenärer och invånare märker jag att många tror att kollektivtrafiken enbart finansieras av biljettintäkterna. Många ser också gärna att biljettpriserna ska sänkas ytterligare. Det är därför värt att påminna att kollektivtrafiken endast till hälften finansieras av biljettintäkter. Denna andel sjönk dessutom under pandemin för att sedan landa på 46,6% för 2023….

Läs mer

Skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos invånarna i Västra Götaland.

För Socialdemokraterna är det självklart att samhället ska ha demokratisk kontroll över välfärden och att våra skattepengar ska gå till att möta behovet av vård hos invånarna i Västra Götaland. När Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet tog över ledningen för Västra Götalandsregionen så var det en region med god ekonomi men med bristande styrning….

Läs mer

Ukrainas kamp är vår

Låt oss minnas den 30 november 1939, då Sovjetunionen anföll Finland utan varning. ”Finlands kamp är vår” var mantrat som enade svenskar att stödja sitt grannland mot övermakten. Svenskar sände inte bara militär utrustning utan även 8 000 frivilliga soldater deltog i striderna på Finlands sida. Ukrainas kamp är också vår kamp. Idag markerar vi…

Läs mer

För en socialdemokrati i tiden

Att det politiska landskapet ständigt förändras har vi som har varit med ett tag märkt tydligt. Att navigera sig i detta ibland komplexa landskap kräver en förnyelse av politiken utan att ge avkall på våra grundläggande värderingar. Jag kan med lite facit i handen konstatera att politiken under de senaste decennierna blivit mer och mer…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email