Regionfullmäktige

Bijan Zainali, Trollhättan, RegionrådLedamot regionstyrelsen, ledamot regionfullmäktige, ledamot Stiftelsen Innovatum, ordförande Västtrafik, ordförande Styrelsen för regionens tåg och spårvagnarbijan.zainali@vgregion.se070-588 70 69 Louise Åsenfors, UddevallaErsättare Regionstyrelsen, ledamot regionfullmäktige, förste vice ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden, ordförande Stiftelsen Bohusläns Museum, ledamot Styrelsen för Dalslands Kanal ABlouise@asenfors.se070-200 99 99 Joakim Sjöling, VänersborgLedamot regionfullmäktige, ledamot Delregional nämnd Norra, ordförande Styrelsen…

Läs mer

Samarbete före konfliktorientering

Det har snart gått två månader efter valet. Runtomkring i Västra Götaland har det pågått politiska förhandlingar för att hitta politiska konstellationer som kan ta sig an de utmaningar som kommuner och regionen står inför. Det politiska landskapet är komplicerat och svårnavigerat. Det är dock alla politiska partiers ansvar att med respekt för valresultatet och sina grundläggande värderingar försöka göra det bästa under rådande politiska omständigheter.

När det arbetet är avslutat kommer också arbetet med valanalys att ta vid. För det regionala vidkommande innebar valresultatet totalt sett att vi återtog de fem förlorade mandaten sist, även om utfallet i första hand landade i Göteborg och göteborgsområdet. Det var ju också framför allt i Göteborg som partiet senast tappade mandat på grund…

Läs mer

Idag är en stor dag.

Idag har vi mandatperiodens första regionfullmäktige och vi kommer nu sätta ut riktning för i alla fall de fyra närmaste åren. Men vi siktar på att driva politik som innebär att vi vinner människors förtroende även efter nästa val.

Politik är ingen ”quick fix” utan det kräver uthållighet och långsiktighet. Demokrati måste få ta tid. Därför måste vi redan nu lägga grunden för kommande val och kommande mandatperioder. Vi måste visa på det samhället vi vill bygga samt vara tydliga och transparenta i våra visioner. För vi vet att det inte kommer bli lätt….

Läs mer

Du behövs mer än någonsin. Bli medlem i Socialdemokraterna!

Bakom framsteg för Sverige ligger hårt arbete, uträttat av många människor tillsammans. Bli medlem i Socialdemokraterna: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #1 Paula Holmqvist, Undersköterska, 58 år, Dals-Ed

Att få känna samhörighet i samhället, att ha ett jobb att gå till, känna trygghet i arbetslivet med goda arbetsvillkor motverkar segregation. Att få vård i rätt tid, en tillgänglig skola, äldreomsorg och barnomsorg är grunden i vårt välfärdssamhälle. Vi ska skapa möjligheter till snabbare klimat omställning.

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #2 Mats Wiking, Riksdagsledamot, 60 år, Trollhättan

Vi skall ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Det gör vi genom att se till att skolan blir mera jämlik genom att satsa på att alla skolor ges förutsättningar att lyckas. Inga elever skall lämnas efter och extra stöd skall ges till elever med särskilda behov.

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #3 Louise Thunström, Arbetsmarknadssamordnare, 49 år, Havstenssund

Kampen mot segregation och kriminalitet får inte enbart handla om hårdare tag. Lika viktigt är en bra skola och socialtjänst, en aktiv bostadspolitik, att minska de ekonomiska klyftorna och att öka människors möjligheter att aktivt delta i samhället.

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #4 Jonathan Svensson, Statsvetare, 22 år, Vänersborg

I höst går vi socialdemokrater till val på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår gemensamma välfärd. Det är en fråga om respekt gentemot de svenska skattebetalarna att se till att deras pengar inte hamnar i utlandet. Pengar som ska gå till omsorg och till skolan, ska inte hamna i riskkapitalbolag i andra länder….

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #5 Sofia Andersson Dharsani, Lärare, 27 år, Trollhättan

Utbildning är den viktigaste investeringen. Vi måste återta den demokratiska kontrollen av skolan. Svenska folket vill inte att riskkapitalister ska plocka ut vinster medan pengarna egentligen ska gå till unga som ska få en gedigen utbildning där ingen ska hamna efter.

Läs mer

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE! DINA KANDIDATER TILL RIKSDAGEN #6 Kent Hansson, Ekonom, 58 år, Strömstad

En trygg välfärd är grunden i ett väl fungerande samhälle. För att alla ska få ta del av vår gemensamma välfärd utifrån behov och förutsättningar behöver vi se till att resurserna för välfärden används till skola, vård och omsorg och inte till privata vinstuttag.

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email