Här kommer en liten rapport över vad våra riksdagsledamöter har sysslat med under veckan som har gått.

🌹Aktuellt från Riksdagen🌹 Mats Wiking:Denna veckan startade med att Mats deltog i Nordiska rådets möte i Stockholm.Utbildningsutskottet fick under veckan besök av rymdstyrelsen , LO, Mats deltog också i möten om infrastruktur och kompetensförsörjning. Mats och S-gruppen i Utbildningsutskottet avslutade veckan med studiebesök i Trollhättan på Högskolan och GKN.Paula Holmqvist:På tisdagen var det förutom att…

Läs mer

Kollektivtrafikens utmaningar

Att pandemin påverkade hela samhället under 2019–2021 är väl de flesta överens om. Inom kollektivtrafiken kunde vi notera en ständigt ökande andel kollektiva resor fram till pandemin, och vi var på god väg att nå målsättningen att tredubbla andelen hållbara resor.

Under pandemin sjönk dock kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med bilen från ca 33% till 21%. En utveckling som vändas om vi ska kunna uppfylla både klimatmålen och minska trängseln i våra större städer. Grunden för styrningen av kollektivtrafiken i Västra Götaland läggs i det så kallade Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet lyfter tre viktiga områden, nämligen en kollektivtrafik med…

Läs mer

Aktuellt från Riksdagen

Från och med denna veckan kommer vi tre riksdagsledamöter varje fredag skriva några rader om hur riksdagsveckan varit och vad vi gjort.

Denna veckan startade riksdagen upp igen efter juluppehållet. Det var roligt att ses igen och vi ser verkligen fram emot en vår med mycket arbete. Louise inledde veckan med en interpellationsdebatt med kulturministern om fri entré på statliga museer, en lyckad reform som regeringen och Sverigedemokraterna  tagit bort i årets budget. Paula fick ta emot…

Läs mer

Mer fokus på hållbarhet

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Regionens arbete med hållbarhetsfrågor kommer att få en extra skjuts i och med den nya politiska organisationen där ett hållbarhetsutskott under regionstyrelsen kommer att fokusera på regionen interna miljö- och sociala hållbarhetsfrågor.

Arbetet ska vara en integrerad del i samtliga nämnder och styrelsers planering av verksamheten. Att ständigt arbeta med de tre dimensionerna av hållbarhet, dvs. det ekologiska, sociala och ekonomiska, är ett viktigt sätt att skapa en balans, som inte bara gynnar den egna organisationen utan också skapar värde för samhället. Västra Götalandsregionen har länge varit…

Läs mer

INGA BARN SKA BEHÖVA UPPLEVA VÅLD UNDER SIN UPPVÄXT!

Inga barn ska behöva uppleva våld under sin uppväxt. Hur ska vi i Västra Götalandsregionen kunna arbeta för att stötta och stödja en barndom fri från våld? Jag fick ett mail med inbjudan från Rädda barnen: ”Vi mejlar dig som vice-ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter och vill bjuda in dig till ett samtal om våldsutsatta barns situation. Du är hemskt välkommen till ett runda bord-samtal om våldsutsatta barns situation i Göteborg och regionen”.

Samtalet är denna vecka och jag har försökt sätta mig in i frågorna. Hur kan vi som region bidra till en bättre uppväxt för våra barn. Hur kan vi arbeta för att ge barn en uppväxt fri från våld? Vi vet att nu i juletid är det många barn som upplever våld i sin närmiljö…

Läs mer

Att skapa värde för invånarna är vår främsta uppgift

I mitt förra inlägg poängterade jag att ”de socialdemokratiska grundidéerna om ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle byggt på demokratiska grundvärderingar måste ständigt översättas till de omständigheter som råder i vår omvärld. För att möta utmaningarna krävs en återgång till det som är kännetecknande för den svenska demokratiska och parlamentariska traditionen. En tradition som bygger…

Läs mer

Medarbetare med rätt kompetenser behövs i alla delar av regionens verksamheter!

Förra veckan överraskades jag med informationen om att ett initiativ som jag tog för några år sedan nu blir verklighet. Det är sällan som vi i politiken ser tydliga resultat av vårt arbete. Därför blir det än roligare när det verkligen händer!

Jag har under mandatperioden suttit i Servicenämnden som vice ordförande. Verksamheten omfattar olika verksamheter så som patientmåltider, lokalvård, materialförsörjning till vården, konferensverksamhet, hjälpmedel, löneservice och mycket mer. En fråga som vi arbetat mycket med är uppgiftsväxling. När vården har svårt att hitta nya medarbetare så har vi arbetat för att servicemedarbetare ska kunna ta över…

Läs mer

SISTA PUSSELBITARNA PÅ PLATS

Idag den 29 november beslutar regionfullmäktige att utse politiska nämnder och styrelser i regionen. Därmed är en av de sista pusselbitarna på plats för mandatperioden. Vi har en spännande, och på många sätt utmanande, period framför oss.

Vi går återigen en mandatperiod till mötes där regionen styrs av en s-ledd ledning samtidigt som landet styrs av en moderatledd regering. Vi som har varit med ett tag minns vad som hände i kölvattnet av den ekonomiska krisen 2008. För varje tappad skattekrona kommer 30 öre i stöd från den nationella nivån. Tongångarna även…

Läs mer

Tidöavtalet gör att minoritetsstressen ökar!

I Västra Götalandsregionen finns det en politisk styrelse som heter Beredningen för mänskliga rättigheter. Under denna mandatperioden har jag varit vice ordförande för beredningen och jag har lärt mig otroligt mycket. Beredningen har arbetat med och lyft frågor som jag verkligen brinner för. Tillsammans med civilsamhället har vi försökt belysa de orättvisor som finns i samhället. I regionfullmäktige har jag lyft ämnen som människohandel, nationella minoriteter, hedersrelaterat våld, klimakterievård mm. Men det finns mycket kvar att arbeta med.

På senaste mötet ihop med människorättsorganisationer lyftes den minoritetsstress som växer i samhället idag. Under mötet ville människorättsorganisationerna ta upp en extra punkt kopplat till Tidöavtalet. Detta samarbetsavtal som regeringen vilar på har skapat en stark minoritetsstress rapporterade organisationerna. Det innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot de normer för mänskliga rättigheter som Sverige…

Läs mer

Från opposition till politisk ledning!

Nu är listorna för de politiska uppdragen fastställda av S i Västra Götalandsregionen. Vi hade vårt möte med S i VGR i Göteborg och listorna antogs på någon minut. Arbetet som föregick själva representantskapsmötet hade fördelat uppdragen mellan de tre olika partierna och sedan mellan distrikten. Ett samarbete mellan tre partier innebär en fördelning mellan de tre partierna i ledning. Vi har sedan 5 partidistrikt som vill ha uppdrag till sina förtroendevalda.

För Fyrbodals räkning så tappade vi några av de uppdrag där vi under mandatperioden haft presidieplats. Till exempel NU-sjukvården, Regionutvecklingsnämnden och Regionhälsan. Det är tre viktiga verksamheter som vi nu inte har ordförandeplatsen i efter uppgörelsen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De kommer göra ett gott jobb, det betvivlar jag inte. Men för Fyrbodal innebar det…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email