EXPEDITIONEN SOMMARSTÄNGER!

Under 2/7-7/8 har partidistriktets personal semester och partidistriktets expedition håller stängt. Vi önskar er en fin sommar!

Läs mer

Rekordstor satsning på infrastruktur för jobb och hållbar utveckling

När Moderaterna styrde Sverige fick skattesänkningar för de som tjänar mest, gå före investeringar i vårt gemensamma samhälle. När vi tillträdde 2014 påbörjande vi därför ett arbete med att renovera, reparera och bygga ny infrastruktur. Nu i juni presenterade regeringen en rekordinvestering i svensk infrastruktur på närmare 900 miljarder kronor de närmaste 12 åren. Det är investeringar i hela landet, som beräknas skapa 300 000 nya jobb och förenklar vardagen för miljontals svenskar. Vi fortsätter därmed genomföra den största järnvägssatsningen i modern tid och vi satsar mer på att laga slitna vägar än någonsin förut.

Investeringarna kommer märkas av i Västsverige. För att förbättra pendlingsmöjligheterna, öka takten i klimatomställning och skapa fler jobb, har regeringen valt att satsa stort på infrastrukturen i Västsverige. Vi tar nu det historiska beslutet att bygga nya stambanor i Sverige och påbörjar utbyggnaden mellan Göteborg-Borås. Det kommer stärka kapaciteten, bidra till fler och snabbare tåg,…

Läs mer

Den demokratiska kontrollen över välfärden behöver stärkas!

”Vid det här laget har det väl inte undgått någon att upphandlingen av närsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad inte gav något anbud. Inte ens efter att den moderatstyrda ledningen reviderade upphandlingsunderlaget i hopp om att få någon att intressera sig för fortsatt vård utbud i dessa upptagningsområden. Redan i februari ville vi inleda dialog…

Läs mer

Kultur är det som gör vårt liv meningsfullt!

Att Västra Götalandsregionen är efter staten den största kulturaktören i landet är ingen tillfällighet. Det är resultatet av en medveten politisk prioritering, eftersom kultur för oss utgör kittet i samhället.

Under helgen fylldes rapporteringen om Film i Västs framgångar i Cannes filmfestival nyhetsmedierna. Vi gläds alla åt Ruben Östlunds, Tarik Salehs och Zar Amir-Ebrahimis framgångar. De sätter Västsverige och Sverige på den internationella filmkartan. Att Film i Väst är landets största offentliga samproducent av film är inte heller en tillfällighet. Även det är resultatet av en medveten…

Läs mer

Vi vann en seger!

Men det handlade endast om en delseger kopplat till lönesatsningar i Västra Götalandsregionen. Nu måste vi fortsätta lönesatsningar för andra grupper i regionen.

Den moderatledda regionledningen yrkade i regionfullmäktige att för 2022 avsätta 117 miljoner kr ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till övriga yrkesgrupper i sjukhusens dygnet-runt-vård. Det handlade om ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i…

Läs mer

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd

Vår gemensamma välfärd förutsätter att alla som kan arbeta också arbetar. Då ökar samhällets resurser och skatteintäkter. Då säkras också välfärdens finansiering. Rätten till arbete är, och har alltid varit, en ledstjärna för den socialdemokratiska politiken.

Socialdemokratins pragmatiska politik har alltid banat vägen för arbetstagare att med någorlunda bibehållen ekonomisk och social trygghet rusta sig för de nya jobben. Arbetslinjen är också en bärande del av Socialdemokraternas handlingsprogram inför valet i september, och den valbudget som vi är på väg att presentera för regionfullmäktige i juni. Att utmaningarna på arbetsmarknaden är…

Läs mer

Ett dokument läckte ut….

Läckt dokument från amerikanska Högsta Domstolen visar på att ett beslut kan komma som upphäver aborträtten i USA. Ett utkast till yttrande visar att en majoritet av Högsta domstolen i USA vill riva upp den epokgörande HD-domen från 1973 kallad ”Roe mot Wade”, som garanterar kvinnor i USA rätten att göra abort fram till den 24:e graviditetsveckan.

Att aborträtten är under lupp världen över har vi uppmärksammats på under de senaste åren. I 26 länder är abort helt förbjudet. I ytterligare 39 länder tillåts abort enbart när kvinnans liv är i fara. Aborträtten är hotad i många delstater i USA. I september 2021 införde Texas ett abortförbud som tydligt stred mot grundlagen….

Läs mer

Nu går vi med raska steg mot valdagen

Arbetarrörelsens dag är precis bakom oss. I år blev det fysiska sammankomster och manifestationer efter två år av pandemi och inställda aktiviteter. Det känns bra.

Årets förstamaj för min del kretsade kring våra övergripande prioriteringar om kontrollen över välfärden, om kampen mot den organiserade brottsligheten och arbetet med att bryta segregationen, och klimatomställning till gagn för både liv och hållbar ekonomisk utveckling. Även om dessa frågor är fokusfrågor så kommer man ändå inte undan det som är mest aktuellt, nämligen…

Läs mer

Vårdskador ökar i Västra Götalandsregionen. I stället för att stärka den egna verksamheten så fortsätter den grönblå ledningen att satsa på upphandlad vård.

Idag när regionstyrelsen träffas kommer vi notera informationen gällande en rapport om patientsäkerhet. Regionstyrelsen gav den regiondirektören i uppdrag 2010 att varje år upprätta en regional patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen. Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Inga vårdskador kan därför anses acceptabla och arbetet för en gemensam och stark patientsäkerhetskultur med målet att minska vårdskador behöver fortsatt prioriteras på alla nivåer.

Målet är att Västra Götalandsregionen ska ha en hög patientsäkerhet för att förhindra onödigt lidande för patienten. Det finns även en samhällsekonomisk vinst att undvika förlängda vård- och behandlingsinsatser när det inte är nödvändigt. Men i patientsäkerhetsberättelsen visas att flera av målen inte nås. Det handlar om bland annat om vårdrelaterade infektioner och trycksår. I…

Läs mer

Vi vill, vi vågar, vi kan!

"Pandemin känns avlägsen just nu. På många sätt känns 2020 och 2021 som dunkla och obegripliga år. År som förändrade mycket av de tidigare invanda mönstren. År av digitaliseringens ordentliga genombrott vad gäller distansmöten och distansutbildningar etcetera Men även år av väntan. Väntan på ett första besök eller att äntligen få sin behandling eller operation. De långa väntetiderna till vården som redan var långa innan pandemin blev ännu längre.

När vi innan pandemin kritiserade den styrande minoriteten för att sakna strategi för att korta vårdköerna uppenbarades kritiken under pandemin ännu tydligare, och riktigare. Skulle man våga sig på en analys av vad de långa köerna beror på kan man konstatera några enkla faktorer. En välfungerande sjukvård kräver en basfinansiering som skapar stabilitet och planeringsförutsättningar….

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email