Aktuellt

🌹 STÄRKT DEMOKRATISKKONTROLL AV VÄLFÄRDEN 🌹

"Vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 november diskuterades läget inom förlossningsvården i Västra Götaland. Samtidigt som den S-ledda regeringen i fler omgångar har stärkt regionens ekonomi med särskilt öronmärkta medel till förlossningsvården kommer pengarna ändå inte ned till verksamheterna. Personalen sliter hårt, arbetsmiljön är ansträngd på många håll och personalavhoppen oroväckande stort.

Svaret från den högsta moderatledda regionledningen är att man inte har något ansvar! Man anser att man gjort det man behöver göra, och att det inte är brist på resurser utan det handlar om att det är chefer och verksamheter som har uppdraget att lösa problemen.En bärande grund för den gemensamma välfärdsmodellen är att den…

Läs mer

FYRBODAL NOMINERAR MAGDALENA ANDERSSON TILL PARTIORDFÖRANDE

Magdalena Andersson, nuvarande finansminister, är den som Socialdemokraterna i Fyrbodal vill se som ny partiordförande.

Vi har haft en intern process i partidistriktet gällande nominering av partiordförande. Arbetarekommunerna, efter sina processer, har lämnat in förslag på vem de vill se som ny partiordförande. Efter alla förslag som kommit in och efter en diskussion i distriktsstyrelsen så är det tydligt att det finns ett mycket stort stöd för Magdalena Andersson, som…

Läs mer


facebook Twitter Email